Vänsterns ränder går aldrig ur- Krönika i NT

I Visby lanserade Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt det originella förslaget att grundlagen ska förändras så att den skyddar staten från medborgarnas vilja. Vänsterpartiet vill nämligen genomföra en grundlagsändring som innebär att kommunal egendom ska ha ett grundlagsskydd på motsvarande sätt, menar de gamla kommunisterna, som det privata ägandeskyddet. Det ska Läs mer…

Längtan efter gränser ger aldrig frihet

Noterar från partiledardebatten att vänsterpartiet och sverigedemokraterna båda ställer sig vid sidan om den politiska debatt som handlar om hur Sverige ska förändras. De har istället andra utgångspunkter som tar över deras politiska agenda. Den gemensamma nämnaren är att de anser att något outtalat kollektivt överintresse ska vara överordnat den enskildes rätt. Det ena partiet är emot utlänningar och det andra den öppenhet i samhället som kommer av öppna gränser. Båda vill ha gränser för att kunna upprätthålla kontrollen över samhälle och människor. Detta manifesteras bland annat i deras motvilja mot europeiskt samarbete.

(mer…)

Vänsterpartiet en barlast

Att ta ansvar för Sverige tillsammans med ett parti som föredrar slutna gränser är en omöjlighet i vår tid. Socialdemokraterna samarbete med Vänsterpartiet har inte bara varit tvivelaktigt genom att den legitimerat ett demokratiskt tvivelaktigt parti i en tid då gränserna bör hållas tydliga mot sådana grupper. Det har också inneburit att en politisk rörelse med en befängd världssyn och extrem samhällssyn har fått bära sin dominerande hand över det socialdemokratiska regeringsalternativet.

(mer…)

När vänsterpartiet gjorde om s

Dagens olika mätningar visar att s är på väg att förlora en historisk roll i svenskt samhällsliv. Det är ingen tillfällighet att det händer i en valrörelse där man gjort gemensam sak med vänsterpartiet. Efter att under årtionden ha dragit en gräns mot ett parti som inte respekterar och förstår demokratins gränser kampanjar man nu för att göra detta parti till ett regeringsparti och agerar för en politik som är en oundviklig kompromiss med värderingar som ligger bortom de demokratiska värderingar som är en förutsättning för det svenska samhället.

(mer…)

När misstron växer

Det är ett uttryck för ett växande misstro och missnöje som nu gör att ledande socialdemokrater distanserar sig från socialdemokratins och de rödgrönas kampanj. Göran Perssons underkännande för några dagar sedan liksom Björn Rosengrens reflektioner kring vad som händer med socialdemokratin efter valet är inte bara ett uttryck för att de ser ett socialdemokratiskt nederlag framför sig utan än mer för att man inte känner det egna partiet. Genom samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har socialdemokratin tappat kontrollen över de frågor där man själva internt har behövt kompromissa för att framstå som trovärdiga.

(mer…)

Rödgrön utrikesröra

Det skulle bli ett underligt världssamfund om de rödgrönas utrikespolitik någon gång kom att få genomslag. Per Gudmundsson skriver läsvärt om detta i SvD i dag.

Internationella insatser för fred och mot terror skulle läggas ner om terroristerna går så långt att de använder militärt våld. Länder skulle lämnas att falla sönder i terrorns elände utan att tanken på internationell solidaritet skulle betyda något annat än kraftfulla uttalanden.

(mer…)