Grundlagarna är till för medborgarna – artikel i Västerviks-Tidningen

  • av

För de flesta människor är grundlagar till för att på olika sätt begränsa den offentliga makten gentemot de enskilda människornas frihet och rätt att bestämma över sin vardag. Det är individens rätt och medborgarnas frihet som grundlagar skyddar. För Vänsterpartister visar det sig nu snart 30 år efter murens fall grundlagen en möjlighet att skydda staten mot medborgarna.

Jonas Sjöstedt lanserade nyligen att Vänsterpartiet vill använda grundlagen inte till skydd för medborgarna utan för det kommunala ägandet, som om det står över individers rätt och demokratins räckvidd. Tanken är att kommunal egendom ska ha ett grundlagsskydd, menar de gamla kommunisterna, som det privata ägandeskyddet. Det vill säga att det grundlagsskydd som enskilda personer för sin äganderätt ska nu omvandlas till ett hinder för medborgarna att bestämma över de gemensamma resurserna. Denna tanke handlar om två viktiga missförstånd om demokrati och fria samhällen.

Den ena att de faktiskt anser att offentligt ägande är den naturliga ägandeformen som endast med kvalificerad majoritet ska kunna bli privat ägande. Den andra att dagens Vänsterpartister anser att staten och det offentliga är ett väsen i sig som står ovan demokratin och medborgarna själva, oavsett vad medborgarna tycker och vill. I de gamla kommunisternas ögon har staten en egen makt i sig själv. Grundlagar är till för att skydda enskilda människors frihet och rätt.

Det är bara om staten respekterar medborgarnas rätt som medborgarna kan respektera statens rätt att under demokratins former utöva makt. De som vill använda grundlagen för att urholka demokratin har vare sig förstått grundlagars syfte eller individens rätt. Än mindre demokratins villkor.

På det viset anknyter Jonas Sjöstedt till det som inom Vänsterpartiets anses vara den finaste av traditioner, nämligen att värna om statlig överhöghet över individers frihet. Ränder går aldrig ur.

Gunnar Hökmark
Ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande i dess största partigrupp EPP

Publicerad i Västerviks-Tidningen den 24 juli 2013.