Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 19

Kära läsare,  Veckan inleddes med Europadagen som inföll på söndagen den 9 maj och som mer konkret manifesterades på måndagen. På Svenska Paneuropaföreningens sida skrev jag några rader om vad Europadagen innebär och på min egen hemsida om vad den påminner oss om i dag.  Det som den dominerar den globala Läs mer…

Myterna om fastighetsskatten

Skattepolitisk debatt hamnar ofta i vad som motsvarar längtan efter Den heliga graalen. Ständigt tror sig skattehöjare hitta en ny källa för skatt som ingen har upptäckt, som tillför helt nya pengar och som inte märks någonstans. Men det är just en dröm. Därför att det finns inga oupptäckta skatter, inga nya skattebaser och Läs mer…

Europadagen den 9 maj

För mig är Europadagen framförallt en påminnelse om hur vi människor kan lyfta oss själva i håret och lämna konflikternas logik till förmån för samarbetets. Att det går att forma en samhällsutveckling som bygger på en idé och som inte bara är en funktion av det nuets förutsättningar.  Den 9 Läs mer…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 18

Kära läsare,  Veckan som gått har bland annat präglats av sanktioner i form av inreseförbud som den ryska regimen har satt på ett antal europeiska företrädare, bland annat Europaparlamentets talman och en avdelningschef på svenska FOI. Svartlistningen har sin utgångspunkt i att Putinregimen upprepade gånger försökt ta livet av oppositionsledaren Läs mer…

Vad är det de firar?

Första maj är på något kalendariskt sätt inledning på våren. ”Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö” och inte minst ” Snart är sommarn här i purpurvågor, guldbelagda, azurskiftande.” Det är en väldig tid av förväntan när naturen återuppstår, vitsippan i backarna står och niger och Läs mer…