Europadagen den 9 maj

För mig är Europadagen framförallt en påminnelse om hur vi människor kan lyfta oss själva i håret och lämna konflikternas logik till förmån för samarbetets. Att det går att forma en samhällsutveckling som bygger på en idé och som inte bara är en funktion av det nuets förutsättningar.  Den 9 Läs mer…

Vad är det de firar?

Första maj är på något kalendariskt sätt inledning på våren. ”Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö” och inte minst ” Snart är sommarn här i purpurvågor, guldbelagda, azurskiftande.” Det är en väldig tid av förväntan när naturen återuppstår, vitsippan i backarna står och niger och Läs mer…

Man försvarar inte demokratin genom att underminera och relativisera den

Efter sju år med en rödgrön regering är Sverige ett land med stora långsiktiga problem. Bland jämförbara länder har Sverige flest sprängningar, avrättningar och dödsskjutningar. Vår högre utbildning och forskning har förlorat i konkurrenskraft till följd av en ökad politisering. Runt om i Sveriges utanförskapsområden växer parallellsamhällena. Människor på flykt från Läs mer…

En regering som hellre angriper oppositionen än problemen i verkligheten

Regeringen diskuterar sällan misslyckanden med arbetslöshet, migration, brottsbekämpning, det faktum att Sverige har högst antal dödsskjutningar och sprängningar relativt jämförbara länder, elbrist, fullkomlig röra vad gäller pandemihanteringen samt en ekonomi som långsiktigt krymper jämfört med andra länder. Däremot anklagar man andra för att vara grisar och tillhöra fascistiska stormtrupper. En Läs mer…