Den kritiska granskning som Coronakommissionen presenterat borde media stått för i början av krisen

Så kom till ytterligare en av Corona-kommissionens delrapporter, som pekar ut den senfärdigheten som präglade krishanteringen i framförallt pandemins utbrott. Föga oväntat håller inte Lena Hallengren med om kritiken, på samma sätt som regeringen tidigare har avstått ansvarstagande, vilket är en förklaringen till senfärdigheten, och förnekat ansvar.  Det är framförallt Läs mer…

LG

Ständigt med en ny tanke, en ny kunskap eller en ny idé. Alltid ett steg före men alltid lika mån om att dela med sig. Inspirerad av ny kunskap och nya idéer men alltid med samma vänskap och ideal. Alltid mån om ljusets kraft men aldrig ivrig att ställa ljuset Läs mer…