Det är regeringen som har ansvaret

Debatten om pandemins krishantering i Sverige tycks i media präglas av en vilja att försvara Sverige eller den svenska regeringen, från orättvis internationell kritik och från oppositionens ifrågasättanden.  Samtidigt är den offentliga debatten fokuserad på den stora ständiga frågan om nedstängning eller ej, eller helt enkelt kraven på att någon Läs mer…