Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 18

Kära läsare,  Veckan som gått har bland annat präglats av sanktioner i form av inreseförbud som den ryska regimen har satt på ett antal europeiska företrädare, bland annat Europaparlamentets talman och en avdelningschef på svenska FOI. Svartlistningen har sin utgångspunkt i att Putinregimen upprepade gånger försökt ta livet av oppositionsledaren Läs mer…

Om ökade kontakter med Sveriges baltiska grannländer – motion till riksdagen 1988

I närmare tusen år fungerade Östersjön som en viktig kommunikationslänk mellan folken vid dess kuster. Efter andra världskriget gick dock järnridån ner mellan oss och våra grannländer i sydost. Samtidigt som perioden efter andra världskriget inneburit stora framsteg på kommunikationernas område så har kontakterna med Estland, Lettland och Litauen under Läs mer…

A new transatlantic agenda

In the ambition to make Europe a real geopolitical player the European Commission is currently cultivating an agenda that risks making Europe weaker rather than stronger. The various ideas about Strategic Autonomy are based on the illusion that you compete better if you compete on your own. However, what rather is Tactical Läs mer…

10 punkter för en modern klimatpolitik

Debatten om klimatfrågan präglas av undergångsstämningar och domedagsprofetior, ibland av en tävling i undergångens konsekvenser. Allt för ofta har de gemensamt att de kräver en underkastelse av våra liv eller samhällssystem.  Det leder också till en ensidig politisk diskussion, även bland dem som säger sig bevaka klimatfrågan – särskilt dem Läs mer…