Om ökade kontakter med Sveriges baltiska grannländer – motion till riksdagen 1988

I närmare tusen år fungerade Östersjön som en viktig kommunikationslänk mellan folken vid dess kuster. Efter andra världskriget gick dock järnridån ner mellan oss och våra grannländer i sydost. Samtidigt som perioden efter andra världskriget inneburit stora framsteg på kommunikationernas område så har kontakterna med Estland, Lettland och Litauen under Läs mer…

Min avvikande mening i försvarsberedningen

Avvikande mening från riksdagsman Gunnar Hökmark, Moderata Samlingspartiet Viktiga steg för att förändra försvaret som möter moderata utgångspunkter Försvarsberedningen redovisar i sitt underlag till 2004 års försvarsbeslut ett förslag till en ny inriktning av den svenska Försvarsmakten som jag anser är ett viktigt steg framåt för svensk  försvarspolitik i en Läs mer…