20 år med Putin – Förord

Vladimir Putin, som tillträdde tio år efter Sovjetunionens fall, har under sina 20 år vid makten kommit att bli den mest framgångsrike av de sovjetiska ledarna. Det är en paradox att den man som formellt tillträdde som Rysslands president den 7 maj 2000, lyckats bättre än sina sovjetiska företrädare. Putin Läs mer…