Hoppa till innehåll

Debatt: Macron har fel – EU måste agera mot Kinas hot

  • av

När Frankrikes president talar om europeisk suveränitet i kontrast till strategiskt samarbete med USA bortser han från att hoten mot demokratin och friheten måste mötas globalt. Det kan vi bara göra i allians med världens andra demokratier – med EU och USA som avgörande partner. EU-kommissionen måste nu ta initiativet när det gäller EU:s engagemang för frihetens värden. Det skriver Gunnar Hökmark, tankesmedjan Frivärld.

Kommunistkinas hot mot Taiwan handlar inte om en fredlig återförening av två nationer till en stat utan om att krossa ett lands demokrati och frihet. Det finns i folkrätten ingen legitimitet för diktaturer att tvinga människor in i diktaturens förtryck. Det finns heller ingen europeisk suveränitet värd namnet om vi inte i konflikten mellan diktaturens krav på förtryck och demokratins frihet värnar demokratins suveränitet.

När Frankrikes president talar om europeisk suveränitet i kontrast till strategiskt samarbete med USA bortser han från att hoten mot demokratin och friheten är globalt och måste mötas globalt. Det kan vi bara göra i allians med världens andra demokratier och med EU och USA som avgörande viktiga partner.

Det är vad vi ser genom Rysslands krig mot Ukraina liksom Rysslands hot mot Europa i sin helhet. Vi behöver USA för att värna Europa. Det är samma sak som vi ser när Kina försöker utsträcka sin makt – i samförstånd med Ryssland – över andra länder. Kina hotar samtliga länder kring Sydkinesiska sjön, har deklarerat aggressiva krav mot Australien, kräver rätt till internationella territorier i Sydkinesiska sjön, hotar Japan, Vietnam och Japan samtidigt som man håller Nordkorea under armarna. Det är inte regionala konflikter utan konflikter av global betydelse. Europa behövs vid sidan av USA för att med kraft sätta gränser som kan bevara freden i denna del av världen.

Det hot som Kina utstrålar mot fria länder och demokrati liksom mot freden måste mötas globalt av demokratins länder gemensamt. Den utmaningen kan inte Frankrike tillåtas fly om man vill vara en ledande aktör för Europas ställning i världen.

Kina hotar genom industrispionage, krav på tystnad, investeringar och ständig underrättelseverksamhet genom samtliga företag som står under regimens ultimativa kontroll Sverige liksom alla andra länder som står upp för mänskliga fri- och rättigheter globalt. Vi får inte göra om det misstag som gjordes med Ryssland.

Grusade förhoppningar om Ryssland och Kina

Under lång tid valde europeiska beslutsfattare att tro på förhoppningar om Rysslands demokratiska utveckling istället för att se den faktiska utvecklingen mot förtryck och kleptokrati. Rysslands vilja att göra Europa beroende av naturgas bejakades och tilläts till och med snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Länder som Sverige nedrustade i den ansvarslösa tron på att det inte längre fanns några väpnade hot mot vårt land. Det var en strukturell oförmåga och ovilja att se de hot som växte fram under maktkoncentrationen till Kreml redan från Putins första år.

På motsvarande sätt har Kina setts främst som en snabbt framväxande ekonomi istället för en globalt allt starkare diktatur. Nu ser vi krigshoten mot Taiwan – som har som sitt enda syfte att utplåna demokrati liksom man gjort med Hongkong – på samma sätt som Ryssland riktade hot mot grannländer som man anser sig ha rätt till.

Europeiska unionen måste för att stå stark mot Rysslands hot mot Europa och kriget i Ukraina också stå starkt mot de globala hot som demokratin möter. Vi behöver strategiska allianser med USA för att i Europa kunna möta hoten och vi behöver vara en del av strategiska allianser för att tillsammans med USA och andra fria länder möta hoten globalt.

Öka EU:s engagemang för frihetens värden 

Därför måste EU klargöra att vi är beredda att värna demokratins och frihetens gränser där de hotas. Demokratins suveränitet kräver något annat än europeisk självtillräcklighet. Protektionism och ovilja att stå upp för frihetens värden i andra delar av världen gör oss svaga, inte starka. Demokratins suveränitet och Europas styrka kräver strategiska allianser. Syftet måste vara att Kina avstår från krig och anpassar sig till internationell rättsordning. På det viset kan Kina fortsatt vara en del av den globala ekonomin.

EU-kommissionen måste nu ta initiativet när det gäller EU:s engagemang för frihetens värden istället för att enskilda företrädare som Frankrikes president sätter bilden av Europas politik. Macrons uttalanden gillas bland den kinesiska diktaturen men skadar de allianser vi behöver.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker (M)