On valfriheten och förmynderiet

Det finns ett uttryck som ibland används både till höger och vänster, som jag ogillar djupt. Det är uttrycket DDR-Sverige, som används för att beskriva vårt land på 1970- och 1980-talen. Det är slafsigt och ohistoriskt, och det relativiserar ett förtryck som var en brutal verklighet i vår närhet. Det Läs mer…