En rörelse mot vår valfrihet

Det är fascinerande att en hel politisk rörelse kan piggas upp av att man ska bekämpa människors valfrihet och välfärdsverksamheter som är mer effektiva än de offentliga. En rimlig utgångspunkt för dem som allra helst vill att all välfärd ska vara offentligt styrd borde annars vara att bekämpa den ineffektivitet Läs mer…

EU:s forskningspolitik

I Europaparlamentets industriutskott presenterade Gunnar Hökmark denna vecka sina förslag kring halvtidsöversynen av det sjunde ramprogrammet för forskning. Några av hans ändringsförslag till denna rapport betonar:  Minska den administrativa bördan för europeiska universitet – Förfarandena inom FP7 måste drastiskt förenklas och förtroendet för forskarna öka så fokus kan läggas på Läs mer…

Att ta ansvar

En dag kring arbete och diskussioner om stabilitetspakten, översynen av forskningspolitiken och lagstiftningen kring en europeisk spektrumpolitik. Utöver det en diskussion med riksdagens utbildningsutskott kring bland annat den framtida forskningspolitiken. Det skiljer sig till sin karaktär från en värld som innehåller dramatiska skeenden dag för dag. I Japan är förlustsiffrorna Läs mer…

Mot vänster!

Det blir en socialdemokrati som inte bara svänger mot vänster utan också mot mer av EU-motstånd. Det är tydligt när det nu visar sig att det är med Leif Pagrotsky, Veronika Palm och Mikael Damberg som Juholt ska leda socialdemokraterna. Medan andra rödgröna partier har rört sig emot en större Läs mer…