Hoppa till innehåll

Demonstrationer för att fortsätta in i krisen

I dag tar den portugisiska krisen ytterligare ett steg genom att premiärministern Socrates har avgått och samtalen om ny regeringsbildare startat. Det kommer mitt i att den portugisiska krisen tilltagit och kommer leda till att Portugal nu lemmas in i stödpaketsförfarandet. Samtidigt präglas Bryssel av stora demonstrationer mot landets besparingar, demonstrationer som är påhejade av socialistgruppens företrädare. Någonstans finns det en tro att man kan gå djupare in i krisen utan att det märks och utan att man själv har ett ansvar. Det är illa.

En gårdag som var upptakten av en som det kallas minisession, som avhålls här i Bryssel. Där beslutades också om en fördragsförändring som innebär att en stödmekanism från 2013 kan etableras inom ramen för EU och fördrag.

På gruppens presidiemöte berörde vi av uppenbara skäl situationen i Nordafrika och Libyen i synnerhet. Jag pekade på det ökade ansvar som kommer när Gadaffi väl har fallit. Då är Libyen ett samhälle som inte har samma civila samhälle eller övergångsstrukturer som vi har sett i Egypten eller Tunisien. Samtidigt finns det en risk för att även en ny situation innebär fortsatta strider och konflikter.

En första förhandling med de olika partigruppernas företrädare kring den nya spektrumpolitiken, där min ambition är att Europa nu ska ta ett krafthäv för att utveckla ett ledarskap när det gäller mobil datatrafik och den digitala ekonomin som en spjutspets för att utveckla den inre marknaden. Det verkar nu kunna få ett betydande stöd men ännu finns det många som anser att dagens förutsättningar för TV-sändningar är viktigare än att skapa nya och bättre förutsättningar för både TV och nya tjänster.

I ett möte med den turkiske ambassadören till EU kom diskussionen till stor del att handla om dels de illavarslande rättegångar som nu bedrivs mot journalister men också kring den mer långsiktiga frågan om Turkiet kan ha förtroende för om EU vill ha Turkiet som medlem. Det vore en historisk försummelse, inte minst med perspektiv på vad som nu sker i Nordafrika och i arabvärlden om EU försummade att stärka europeiska värden och visa på framgången i ett demokratiskt sekulärt muslimskt samhälle. De politiker som i dag vänder sig mot Turkiets medlemskap riskerar att skapa en situation där stora delar av vårt grannskap kommer att vända sig bort från Europa och mot andra kraftcentra. Det vore förödande för europeisk säkerhet och för vår långsiktiga förmåga att vara en kraft för demokrati.

Under lunchen en debatt med socialdemokraternas Göran Färm, LO:s Wanja Lundby-Wedin och Lars-Göran Johansson från Svenskt Näringsliv, där min reflektion bland annat var att socialdemokraterna faktiskt tror att en skatt på finansiella transaktioner kan bidra till att stärka Europas konkurrenskraft, tillsammans med en europeisk fond för investeringar. Det skulle vare sig hjälpa Portugal eller andra skuldsatta länder. Än mindre europeiska företags förmåga att konkurrera.

Bloggar: Hasse, Ekonomisten, Avsan.