Hoppa till innehåll

EU:s forskningspolitik

  • av

I Europaparlamentets industriutskott presenterade Gunnar Hökmark denna vecka sina förslag kring halvtidsöversynen av det sjunde ramprogrammet för forskning. Några av hans ändringsförslag till denna rapport betonar: 

Minska den administrativa bördan för europeiska universitet – Förfarandena inom FP7 måste drastiskt förenklas och förtroendet för forskarna öka så fokus kan läggas på att producera kunskap istället för administrativ rapportering. Låt universiteten lämna in en enda uppsättning revisionshandlingar per rapporteringsperiod genom att inlemma redovisningen för de europeiska forskningsfonderna i redovisningen för de nationella forskningsprogrammen.

Säkerställ att spetsforskning är i fokus – forskning och innovation, särskilt kompetenscentrum och spetsforskning, är avgörande för att främja ekonomisk tillväxt, göra Europa konkurrenskraftigare och snabba på Europas övergång till ett kunskapsbaserat samhälle

Inför en forskningspeng för europeiska forskare – Utöver de framgångsrika Marie Curie program som finns inom ramen för FP7 bör samarbete mellan europeiska forskare uppmuntras ytterligare genom att ett system med ”forskningspeng” införs, som tillför pengar till forskningen när forskare flyttar till medlemsstaternas olika universitet. Detta bidrar till framstående forskningscentrum, självständiga universitet och ökad rörlighet forskare emellan.

Europaparlamentet börjar nu även arbetet kring det åttonde ramprogrammet för forskning och utveckling och Gunnar Hökmark tar gärna emot dina synpunkter kring detta program. EU Kommissionens grönbok om FP8 hittar du här.