Hoppa till innehåll

Ett snabbt slut på Gadaffi kräver ett brett deltagande

Gadaffis dagar vid makten är nu räknade. Frågan är bara vad som kommer att hända under den tid det kommer att ta. Hans hot om terrorism gör det än viktigare att nu få bort honom. Det är ett hot som ska tas på allvar så länge han sitter vid makten eftersom Libyen under hans tid har ägnat sig åt statledd terrorism.

Desto viktigare då att insatserna är av den arten att hans omgivning inser att omvärldens reaktion är absolut och utan några framtida öppningar. De som i dag är Gadaffitrogna bör påverkas att överge ett sjunkande skepp av brutalitet och förtryck.

Det är naturligt att så många som möjligt bidrar till detta. Det gäller också Sverige. Kravet på att värna civilas liv riktar sig lika mycket till oss som till alla andra och det är bra att vi är beredda att bidra.

Alla är inte beredda att bidra. Kina och Ryssland la ner sina röster men tar avstånd från insatserna. Det finns uppenbara skäl för detta. Inget av dessa länder har regimer som vill gå i täten för att värna demokrati eller mänskliga fri- och rättigheter. Snarare värnar de om regimers rätt att slå ner på sådana krav. Så ser världen ut i dag. Det finns de krafter som väljer friheten och de som väljer en annan väg. Det är en daglig konfrontation som pågår ständigt i olika delar av världen. Det är en av Europeiska unionens viktigaste uppgifter att vara en ledande parti den allians för frihet som detta kräver.

Bloggar: Kjellberg, Hasse, Soilander, Carl Bildt.

Etiketter: