Monthly Archives: March 2008

Absolut företagande bättre än absolut sprit

[BILD1] Försäljningen av Vin och Sprit innebär att en tillgång i företagande byts i en tillgång i pengar. I den bemärkelsen blir svenska staten inte rikare. Däremot blir av allt att döma Vin och Sprit del i en internationell koncern … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Ljusare tider

En söndag som präglas av att ljuset nu kommer. Detta med sommartid är i grunden en bra sak för oss i norra Europa som framlever livet i dimmor, mörker och ibland snöstormar. Nu pågår ett toppmöte i arabvärlden, utan dess … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Nato och Ryssland

[BILD1] Nästa vecka möts Nato-ländernas ledare i Bukarest för att diskutera Nato-utvidgning men också den fortsatta utvecklingen av Natos uppgifter. Ett nytt inslag är Sarkozys vilja till att bidra till Natos insatser i Afghanistan liksom till att låta Frankrike återinträda … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Veckorapport v13 om frihandel, digital dividen och energimarknad

En vecka som började för min del med en resa under tisdagen till Helsingfors för deltagande i ett seminarium om utvecklingen av starka finansplatser i Norden, där jag bland annat föreslog att vi bör pröva frågan om en gemensam nordisk/baltisk … Continue reading

Posted in Veckorapport | Leave a comment

Mot en europeisk energimarknad

Lättare att teckna kontrakt med flera elleverantörer Flera ändringsförslag syftar till att göra det lättare för konsumenter att teckna kontrakt med flera elleverantörer parallellt och därigenom öka konsumenters valfrihet, förhindra att dominerande producenter stänger marknaden för nya aktörer och på … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Framgång i frågan om WTO reform

[BILD1]Fick precis igenom min rapport i ekonomiska utskottet om reformeringen av WTO. Några kompromisser gjordes men den socialistiska gruppens försök att föreslå en urholkning av WTO´s mandat som frihandelsorganisation, förslag om att tillåta mindre handelshinder och låta olika länders arbetsmarknadspolitik … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Från Helsingfors till Bryssel

I kväll landat i [BILD1] (På bilden finska riksdagshuset som jag hann passera.)Bryssel med en stunds arbete på kontoret. En av de viktigare inslagen i dagens media var den blivande ryske presidenten Medvedevs intervju i Financial Times . där han … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Mot Helsingfors och Bryssel

På väg till [BILD1]Helsingfors för en round table discussion om finansiella marknader och framgångsrika finansplatser. För min del kommer bidraget handla om de finansiella marknadernas betydelse för entreprenörskap och innovationer och om vårt behov i Europa att i en global … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment