Ljusare tider

En söndag som präglas av att ljuset nu kommer. Detta med sommartid är i grunden en bra sak för oss i norra Europa som framlever livet i dimmor, mörker och ibland snöstormar. Nu pågår ett toppmöte i arabvärlden, utan dess toppar. Det är Syrien som är värd för arabunionens möte Läs mer…

Nato och Ryssland

[BILD1] Nästa vecka möts Nato-ländernas ledare i Bukarest för att diskutera Nato-utvidgning men också den fortsatta utvecklingen av Natos uppgifter. Ett nytt inslag är Sarkozys vilja till att bidra till Natos insatser i Afghanistan liksom till att låta Frankrike återinträda i Nato helt och fullt. Det skapar en ny grund Läs mer…

Mot en europeisk energimarknad

Lättare att teckna kontrakt med flera elleverantörer Flera ändringsförslag syftar till att göra det lättare för konsumenter att teckna kontrakt med flera elleverantörer parallellt och därigenom öka konsumenters valfrihet, förhindra att dominerande producenter stänger marknaden för nya aktörer och på så sätt förbättra konkurrensen. I syfte att åstadkomma det måste Läs mer…

Framgång i frågan om WTO reform

[BILD1]Fick precis igenom min rapport i ekonomiska utskottet om reformeringen av WTO. Några kompromisser gjordes men den socialistiska gruppens försök att föreslå en urholkning av WTO´s mandat som frihandelsorganisation, förslag om att tillåta mindre handelshinder och låta olika länders arbetsmarknadspolitik medge undantag från frihandel avslogs. Och jag fick igenom krav Läs mer…

Från Helsingfors till Bryssel

I kväll landat i [BILD1] (På bilden finska riksdagshuset som jag hann passera.)Bryssel med en stunds arbete på kontoret. En av de viktigare inslagen i dagens media var den blivande ryske presidenten Medvedevs intervju i Financial Times . där han varnar för en Nato-utvidgning mot Ukraina och Georgien. Det är Läs mer…

Mot Helsingfors och Bryssel

På väg till [BILD1]Helsingfors för en round table discussion om finansiella marknader och framgångsrika finansplatser. För min del kommer bidraget handla om de finansiella marknadernas betydelse för entreprenörskap och innovationer och om vårt behov i Europa att i en global ekonomi med tyngdpunkten allt mer utanför Europa ha starka finansiella Läs mer…