Hoppa till innehåll

Framgång i frågan om WTO reform

[BILD1]Fick precis igenom min rapport i ekonomiska utskottet om reformeringen av WTO. Några kompromisser gjordes men den socialistiska gruppens försök att föreslå en urholkning av WTO´s mandat som frihandelsorganisation, förslag om att tillåta mindre handelshinder och låta olika länders arbetsmarknadspolitik medge undantag från frihandel avslogs. Och jag fick igenom krav på att WTO ska kunna arbeta mer effektivt, utan krav på enhällighet i enskilda frågor, att man ska kräva en reducering av statsstöd samt ta bort allt mer framträdande icke-tariffära handelshinder. För protektionister blev detta en viktig förlust och för oss andra en framgång i den ständiga konflikt som vi i dag ser mellan dem som vill fri handel och de som vill ha mer av protektionism.