Hoppa till innehåll

Nato och Ryssland

[BILD1] Nästa vecka möts Nato-ländernas ledare i Bukarest för att diskutera Nato-utvidgning men också den fortsatta utvecklingen av Natos uppgifter. Ett nytt inslag är Sarkozys vilja till att bidra till Natos insatser i Afghanistan liksom till att låta Frankrike återinträda i Nato helt och fullt. Det skapar en ny grund för diskussionen både om Nato och om utvecklingen av europeisk säkerhetspolitik utan att den står i konflikt med Natosamarbetet. Toppmötet kommer bland mycket annat handla om frågan om Ukraina och Georgien, vilket bland lite annat diskuteras i Economist, ska få kandidatstatus eller om de farhågor som ryskt motstånd har skapat ska leda till att frågan skjuts upp. Risken är betydande för att en bordläggning av frågan kommer tolkas som en framgång för en mer aggressiv rysk stil, inte minst av Ryssland.

Den diskussion som kommer att prägla Nato-mötet handlar både om utvecklingen i Europa men också om Europas förmåga att bidra till internationell stabilitet, med den förmåga till soft-power och civilmilitära insatser som präglar EU och med en ökad militär förmåga som omvärlden kräver. Det är få länder som gör allvar att kunna leva upp till de krav som detta ställer. Sverige bör vara ett av dem.