Hoppa till innehåll

Tyskland

Ett lands framtid

Morgonmöte med finansministrarna från Frankrike och Tyskland och ledamöter ur ekonomiska utskottet. Handlar om både stabilitetspaktens utformning och den så kallade stabilitetsmekanismen, men också om… Läs mer »Ett lands framtid

Tjugo år med Tyskland

I dag firar Tyskland återföreningen. När Västtyskland och forna Östtyskland gick samman i ett land blev det också inledningen till en återförening av Europa som sådant. Utan den tyska återföreningen hade vi förmodligen inte sett den återförening som i dag kommer till uttryck i att EU har 27 medlemmar, varav 10 är från det som en gång var Östra Europa, samtidigt som Kroatien närmar sig medlemskap och länder som Serbien och Montenegro bedriver inledande förhandlingar.

Läs mer »Tjugo år med Tyskland

Det ska vara lättare, inte svårare

Resultatet av det fransk-tyska toppmötet mellan Sarkozy och Merkel blev mer form och struktur än konkreta åtgärder. Bägge länderna har stora underskott. Tyskland har det mindre men gör desto mer för att komma i balans. Frankrike väljer istället att lägga tyngdpunkten på nya styrelseformer för EU och nya skatter på kapitalrörelser, som om världens problem vore att kapital rör sig över gränserna.

Läs mer »Det ska vara lättare, inte svårare

De vill stärka den pakt de ville försvaga i förra veckan

Under dagen har jag haft sammanträde med EPP´s ekonomisk-politiska arbetsgrupp. Av naturliga skäl kom diskussionerna och vår rapport att fokusera på vad som nu måste göras för att på en gång etablera en politik för att minska underskotten och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt. Utan tillväxt kommer vare sig Europas problem eller enskilda medlemsstaters problem att kunna lösas, men utan besparingar kommer det inte finnas förutsättningar för tillväxt. Det är vad länder som Spanien, Portugal och Grekland har fått uppleva och det är just denna situation som också präglar Storbritanniens nya regeringspolitik. I Tyskland presenterades i dag det största sparpaketet i modern tid för att säkerställa att Tyskland kan klara inte bara stabilitetspaktens krav utan också de krav som återhämtning och tillväxt ställer.

Läs mer »De vill stärka den pakt de ville försvaga i förra veckan