Hoppa till innehåll

Förtryck

När de förtryckta glöms bort accepteras förtrycket

Vi bekrigar dem på två sätt, skriver Jan Guillou i en krönika från i början av veckan och menar att kriget i Afghanistan och lagar mot terrordåd är två inslag i kriget mot muslimer, som han anser att Europa ägnar sig åt. Med detta glömmer han att det inte är muslimer som misstänks för terror, lika lite som det är kristna som misstänks när nazistiska grupper agiterar för våld. Det är terrorister och det framstår som om det är omöjligt för Guillou att hålla isär dessa begrepp. På det viset är han som Sverigedemokraterna fast tvärtom. De anser att muslimer är kollektivt skyldiga till terror medan Guillou anser att muslimer är kollektivt oskyldiga. I båda fallen låter man de skyldiga gå fria och klumpar samman alla, skyldiga eller ej till en grupp.

Läs mer »När de förtryckta glöms bort accepteras förtrycket

Där friheten är som störst är vänstern som mest kritisk

Freedom HouseFreedom House´s karta över Mellersta Östern är belysande för den svenska vänsterns utrikespolitik. Ser man till frihetens tillstånd i Mellersta Östern är den svenska vänsterns politik omvänt proportionell till förekomsten av demokrati. Det vill säga ju mindre demokratiskt ett land är, ju mer dess regim förtrycker sina medborgare, desto mer förlåtande är vänstern. Och ju mer demokratiskt och fritt ett land är desto mer kritiskt är man.

Läs mer »Där friheten är som störst är vänstern som mest kritisk