Hoppa till innehåll

Schori, socialdemokraterna och Sovjetunionens kommunistiska parti

Dagens Nyheter uppmärksammar i dagarna det faktum att de svenska socialdemokraterna under det kalla kriget som politiskt parti hade kontinuerliga kontakter, vid sidan om den svenska regeringens formella, med Sovjetunionens kommunistiska parti. Formellt tog sig mötena formen bland annat av att man träffade den sovjetiska Vetenskapsakademin, i ett land där kommunistpartiet var allt och styrde allt. Det var inte för att lura sig själva eller de sovjetiska makthavarna utan för att förklä kontakterna inför andra.

I DN säger Pierre Schori att detta var ett försök att underminera kommunismen med kontakter. Det är ett avancerat hyckleri. Självfallet underminerade man vare sig kommunismen eller det kommunistiska partiet i Sovjetunionen, eller i Central- eller Östeuropa genom att ha partivisa kontakter och ge diktaturens ledning insyn i hur den svenska socialdemokratin och det dåvarande regeringspartiet fungerade.

Konsekvensen blev istället att man kom att acceptera kommunismens förtryck och det ockuperade Europa. Tillsammans med bland annat Willy Brandt skrev Olof Palme en bok om gemensam säkerhet med de kommunistiska regimerna, med budskapet att man inte fick någon säkerhet genom att ifrågasätta diktaturerna och kräva demokrat. När jag under mitten av 1980-talet förde fram kraven på självständighet för de baltiska staterna fördömdes detta med att det var ett brott mot Helsingforsavtalet, av just Schori. Och när Dåvarande statsministern Ingvar Carlsson på besök i Estland fick en fråga om Estland var ockuperat förnekade han detta.

Och just Schori förnekade att balterna, mitt i deras självständighetskamp, ville ha självständighet, bara kulturellt oberoende. Och när vi många av oss ställde krav på demokratiska val i Central- och Östeuropa attackerades vi med ursinne för att återfalla ”i det kalla krigets korstågsfararmentalitet” och för att demonisera Sovjetunionen. Istället gick socialdemokratins företrädare i de demonstrationer under 1980-talet som krävde att Västeuropa skulle nedrusta samtidigt som Sovjetunionen rustade och placerade ut kryssningsmissiler för att därmed stärka sin makt och påverkan på Europa.

Svensk socialdemokrati drog alltid en tydlig gräns mot kommunismen i Sverige. Men man hade problem med att dra denna gräns i Europa. Inte för att man stödde förtrycket utan för att man inte förstod det och för att man trodde att man måste respektera det. Det var socialdemokraterna som underminerades av mötena med de sovjetiska ledarna snarare än kommunismen som underminerades av Schori med flera.

Nu har vi ett annat Europa som gör det svårt att förstå det som var då. Det var inte S som bidrog till den förändringen. De ville istället ha en gemensam säkerhet med de gamla regimerna och förnekade ockupationerna av de baltiska staterna. Hyckel i dag hjälper inte mot detta faktum.