Hoppa till innehåll

Att angripa rätt problem

I Frankrike har man deputeradeförsamlingen röstat för ett förbud mot att bära burka. Det innebär att man nu gör det till en lagstiftningsfråga hur man ska vara klädd. Det är lätt att tycka illa om traditionen med burka, och lätt att glömma att den även i ett land som Frankrike har en begränsad omfattning.

Det är ett sätt att förtrycka kvinnor som kommer ur en kvinnoförtryckande kultur. Men det innebär inte att förbudet hjälper dem man vill hjälpa. Snarare blir det svårare för de kvinnor det berör att finnas ute i samhället. Och det skapar en svår gränsdragning kring hur den politiska makten ska förhålla sig till seder och traditioner den ogillar. Det är till exempel inte säkert att dem förbudet berör upplever det som en tvång utan som en religiös eller kulturell identitet.

Det vore bättre om Frankrike ägnade sig åt alla de problem som skapar utanförskap och segregation, som stärker destruktiva och sekteristiska traditioner. En reformpolitik som tog fasta på Frankrikes verkliga problem skulle hjälpa många fler. I ett land med stora underskott och förstelnad arbetsmarknad vore det bättre med modiga beslut som förändrade verkligheten för alla än beslut som riskerar att skapa ökad segregation och motsättning.