Hoppa till innehåll

Där friheten är som störst är vänstern som mest kritisk

Freedom HouseFreedom House´s karta över Mellersta Östern är belysande för den svenska vänsterns utrikespolitik. Ser man till frihetens tillstånd i Mellersta Östern är den svenska vänsterns politik omvänt proportionell till förekomsten av demokrati. Det vill säga ju mindre demokratiskt ett land är, ju mer dess regim förtrycker sina medborgare, desto mer förlåtande är vänstern. Och ju mer demokratiskt och fritt ett land är desto mer kritiskt är man.

Freedom House konstaterar i sin senaste rapport om demokratins tillstånd i världen att några av de värsta förtryckarregimerna i världen sitter i FN´s råd för mänskliga fri- och rättigheter samtidigt som man också konstaterar att demokratin under de senaste fyra åren har förlorat terräng, jämfört med den demokratiska världsrevolution som vi såg äga rum från 1980-talets mitt. Det var en utveckling som förändrade världen och som gav freden en ny möjlighet. Nu ser vi hur demokratin pressas tillbaka och därmed också att förutsättningarna för fred försämras.

En diktaturregim som Iran är aggressiv. Rysslands ledning är mer benägen att ta till våld så länge fria media inte kan granska den sammanblandning av personlig rikedom och makt som präglar dess ledande elit och Nordkorea kan bedriva en vansinnespolitik på folkets bekostnad utan att någon står till svars. Världens förtryckarregimer har goda vänner bland vänsterns tysta skaror som hellre demonstrerar mot demokratier.

Det är inget nytt men visar på hur viktigt det är att agera för en ny och fortsatt global frihetsrevolution. En regering som har företrädare som Lars Ohly kommer inte ta ledningen i det arbetet. De rödgrönas utrikespolitik hade istället som sin främsta profil att kräva att USA ska ta hem sina trupper och krav på en tuffare politik gentemot det land som lever under ett ständigt hot av sin regions diktaturer.

När miljontals människor förtrycks av sina regimer agiterar vänstern inte mot dessa regimer utan mot länder där alla kan rösta. Så skulle de rödgrönas bidrag till den globala ordningen se ut. Istället behöver vi en global allians för frihetens värden.