Om Sverige och Obama

Några dagar efter president Obamas besök i Stockholm klingar nu de intensiva analyserna kring om detta var bra eller ej för Fredrik Reinfeldt, vems förtjänst det var att han besökte Sverige, att det inte alls var någons förtjänst, att det dessutom inte betydde något alls förenat med funderingar på om Läs mer…

Om mobilt internet och stabilitet

Det är snö i Stockholm, sa flygvärdinnan som en förklaring till att planet från Bryssel blev försenat. När detta skrivs är jag i luften på väg mot snön, förhoppningsvis röjd på Bromma flygplats. I dag lämnade jag in för översättning mitt lagförslag till Unionens första spektrumpolitiska program. Det utgår från Läs mer…

Tillbaka i Stockholm

Tillbaks i Stockholm efter ett endagsbesök i Budapest för diskussioner om radiospektrumprogrammet och Europas utveckling av mobilt internet. Min utgångspunkt är att vi behöver frigöra mer gemensamma frekvenser och ge större utrymme för mobila internetlösningar, inte minst om vi ska klara av kapacitetskrav som redan i dag växer fram genom snabbt ökande trafik, i Storbritannien har till exempel den mobila datatrafiken ökat med 2300% bara de två senaste åren.

(mer…)

Kampen mot terrorism måste rikta sig mot de skyldiga

Kommentarerna kring självmordsdådet i Stockholm är många. Bland dem som kommenterar i media är det slående hur många som vill säga att vi nu har inträtt i en ny tid. Det vet vi inget om, om man med det menar att vi nu går in i en tid av terrordåd i det svenska samhället. Om det var en enskild som ville klä sin ilska i fundamentalistisk galenskap, om det var en vilseförd, om det var en aktör som uppmuntrats eller om det var ett regelrätt organiserat terrordåd med syfte att sätta terror i det svenska samhället vet vi inget om.

(mer…)

De som angriper de oskyldiga låter de skyldiga komma undan

Självmordsdådet i Stockholms innerstad visar att vi lever i en gränslös värld där gränser heller inte hindrar hot av olika slag. Det som händer i Afghanistan eller någon annan stans kan få konsekvenser långt bort beroende på hur en enskild förvirrad person eller en organiserad grupp ser det. Det är inte längre gränser som definierar skillnader i politisk eller religiös tro och de räcker heller inte för att hindra hot.

(mer…)