Hoppa till innehåll

De som angriper de oskyldiga låter de skyldiga komma undan

Självmordsdådet i Stockholms innerstad visar att vi lever i en gränslös värld där gränser heller inte hindrar hot av olika slag. Det som händer i Afghanistan eller någon annan stans kan få konsekvenser långt bort beroende på hur en enskild förvirrad person eller en organiserad grupp ser det. Det är inte längre gränser som definierar skillnader i politisk eller religiös tro och de räcker heller inte för att hindra hot.

Det hat som växer fram i Hizbollahs läger i södra Libanon eller Hamaskontrollerade Gaza är ett hat som riktar sig mot öppenheten och det öppna samhället var det än finns. Och hotet från det fundamentalistiska finns där fundamentalister eller de som lockas av deras hat eller förmenta gudstro finns, snarare än i definierbara regioner och länder. Där det får växa fritt blir det också till ett större hot i andra delar av världen.

Talibanernas fundamentalism i Afghanistan begränsas inte av Afghanistans gränser, lika lite som Hamas eller Hizbollah eller motsvarande grupper begränsas av geografiska gränser.

Vi måste lära oss att leva med detta hot, som vi har kunnat leva med andra hot, men vi måste också lära oss att möta och begränsa det. Det ställer krav på militär förmåga som i Afghanistan men också här men än mer förmågan att motarbeta de idéer som ger terrorn kraft. Vi måste kunna bekämpa terrorn utan att ge extremister legitimitet att företräda något annat än det extrema och det hatiska. Ett öppet samhälle är öppet gentemot alla men starkt gentemot sina fiender. Det är inte muslimsk tro eller muslimer som är hotet utan extremismen. Utmaningen är att vara hård och konsekvent mot det extrema utan att andra drabbas bara för att de tillhör en viss grupp i vårt samhälle. De som vill lägga skulden på de många låter de få gå fria, med ett allt starkare stöd.

Hoten, hur de än ser ut, ställer krav på vår förmåga att möta terror med allt vad gäller polisiär och militär förmåga utan att ge terroristerna en bas bland vanliga människor.

Hoten också att vi inte får ge efter för fundamentalismens krav. Då kommer nya hot. Där fundamentalister vinner går de alltid vidare.

Bloggar: Soilander, Kent Persson, Tokmoderaten samt Granqvist.