Hoppa till innehåll

Tillbaka i Stockholm

Tillbaks i Stockholm efter ett endagsbesök i Budapest för diskussioner om radiospektrumprogrammet och Europas utveckling av mobilt internet. Min utgångspunkt är att vi behöver frigöra mer gemensamma frekvenser och ge större utrymme för mobila internetlösningar, inte minst om vi ska klara av kapacitetskrav som redan i dag växer fram genom snabbt ökande trafik, i Storbritannien har till exempel den mobila datatrafiken ökat med 2300% bara de två senaste åren.

Men högre hastigheter och större kapacitet kräver alltså ökat utrymme och där måste vi nu vara mer ambitiösa än i andra delar av världen. Jag vill att vi nu ska frigöra ytterligare en omgång av frekvenser utöver det som kommissionen har föreslagit.

Det kommer i sin tur kräva att framförallt de länder som gränsar till det gamla Sovjetunionen måste förhandla för att frigöra frekvenser för mobila internet, där i dag flygtrafik, militär användning och andra sektorer har mycket stor del av spektrumet som inte används. Det blir en viktig uppgift för den ungerska regeringen att hantera detta tillsammans med andra skilda nationella uppfattningar, för sådana finns det gott om i denna fråga.

Diskussion om den nya medialagen blev det också. Kommissionen ställer nu krav på den ungerska regeringen att förklara hur man tänker sig att den ska tillämpas, inte minst för att klargöra att det inte finns några krav på vilka uppfattningar som ska framföras i media överhuvudtaget. Det hjälper inte att Ungern sedan den kommunistiska tiden har en lång rad media som är ägda av mer eller mindre socialistiska grupperingar som gärna använder media för sina syfte. Yttrandefriheten och tryckfriheten får likväl inte vara en fråga om vad en statlig myndighet tycker är balanserat och hedervärt.