Det oväntades faror

Det tillhör en av de svårare utmaningarna för all säkerhetspolitisk debatt att analys om hot och risker görs som om de kan förstås rationellt. Och med rationalitet som kriterium för olika säkerhetspolitiska scenarior reduceras de flesta risker eftersom just riskerna är så stora att ingen rationellt vill ta dem. Men Läs mer…

Cypern och spararnas trygghet

En dag där Europas intresse till stor del varit riktat mot Cypern (läs för övrigt Anders Åslunds artikel i Moscow Times) och öppnandet av bankerna efter att betydande tillgångar för sparare har blivit nerskrivna eller omskrivna till aktiekapital i den största av de två krisdrabbade bankerna. Det vi nu ser konsekvenserna Läs mer…

FRIHETENS VÄRDEN DEN 25 MARS 2013

Kära läsare, När detta skrives är jag på väg till Bryssel för några dagars rätt omfattande och komplicerade förhandlingar om bankkrishanteringslagstiftning. Och jag vet inte om det underlättar eller försvårare när det gäller upplösningen av ett antal svårare frågor att vi samtidigt har fått ett praktiskt och konkret exempel på Läs mer…

Cypern och sjukvården

Det är förunderligt hur mycket politisk debatt, och medias rapporter och analyser, som utgår från att politiken kan lösa alla problem. När Göran Hägglund blev intervjuad i Sveriges Radios lördagsintervju var utgångspunkten att den så kallade kömiljarden, till för att stimulera bort köer, har felprioriterat all sjukvård i landet. Svårt Läs mer…