Per Stenmarck

Så har Per Stenmarck efter en lång tids sjukdom och enträgen kamp gått bort. På något sätt gav kampen mot sjukdomen en bild av Per som person, när han var en ung och ny medlem i MUF, riksdagsledamot och Europaparlamentariker. Alltid vänlig, ständigt uthållig, bekymrad över det som kunde påverka Läs mer…

Fiske och Wifi

En dag som pendlat mellan fisk och Wifi. I EPP-gruppen en lång debatt kring fiskepolitiken där jag påpekade att vill man ha fiskare ovanför vattenytan så måste man se till att det finns fiskar i vattnet. Utan fiskare i vattnet blir det inte mycket till fiske för någon. Rätt många Läs mer…

Om ondskan och modet

Till det allra svåraste att förstå är Förintelsen. Och samtidigt är det det allra viktigaste att förstå att det kunde hända. Det kunde ske därför att skyddet för demokrati, rättsstat och ytterst enskilda människors rätt var för svagt. Det kunde ske därför att det i varje samhälle finns det vi Läs mer…