Monthly Archives: January 2013

Per Stenmarck

Så har Per Stenmarck efter en lång tids sjukdom och enträgen kamp gått bort. På något sätt gav kampen mot sjukdomen en bild av Per som person, när han var en ung och ny medlem i MUF, riksdagsledamot och Europaparlamentariker. … Continue reading

Posted in Blogg | 2 Comments

We must facilitate the growth of the Internet economy

– The Internet economy is one of the most important drivers for economic growth in Europe. If Europe is to take full benefit of this development we must offer the best conditions in the world for the usage of mobile … Continue reading

Posted in Allmänt, Anförande, English, Pressmeddelande, Spectrum policy, Startsida, Tillvaxt | Tagged , , , | 2 Comments

Fiske och Wifi

En dag som pendlat mellan fisk och Wifi. I EPP-gruppen en lång debatt kring fiskepolitiken där jag påpekade att vill man ha fiskare ovanför vattenytan så måste man se till att det finns fiskar i vattnet. Utan fiskare i vattnet … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark leder EPP:s ekonomiska arbetsgrupp ytterligare tre år

– Jag är glad att jag fått förnyat förtroende att leda EPP partiets arbete om ekonomiska frågor. För att komma ut ur krisen och skapa nya jobb och tillväxt är det helt avgörande att vi ökar reformtakten, på europeisk såväl … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida, Tillvaxt | Tagged , , , , | 2 Comments

Pressmeddelande: Sverige ska behålla sina 20 mandat

– Sverige kommer av allt att döma att gå vinnande ur striden om den nya mandatfördelningen till Europaparlamentet och får även nästa mandatperiod behålla de 20 mandat vi förhandlade till oss inför denna mandatperiod, säger Gunnar Hökmark, som är vice … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment

Om ondskan och modet

Till det allra svåraste att förstå är Förintelsen. Och samtidigt är det det allra viktigaste att förstå att det kunde hända. Det kunde ske därför att skyddet för demokrati, rättsstat och ytterst enskilda människors rätt var för svagt. Det kunde … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Att lämna på morgonen

Det som var bra, men inte nytt, med Camerons tal, var att han pekade på behovet av reformer. Det som är nytt men inte bra är att han öppnar dörren för alla dem som är emot reformer av EU och … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Cameron visar att vi måste återförena Europa på nytt – artikel på Newsmill

De senaste åren har Europa präglats av flykten från huvudstäderna till Bryssel. Skulden för problemen och ansvaret för lösningarna. Grekiska politiker och media har lagt skulden för besparingspolitiken på Bryssel istället för i Aten trots att underskotten skapats av grekiska … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , , , | Leave a comment