Hoppa till innehåll

Fiske och Wifi

En dag som pendlat mellan fisk och Wifi. I EPP-gruppen en lång debatt kring fiskepolitiken där jag påpekade att vill man ha fiskare ovanför vattenytan så måste man se till att det finns fiskar i vattnet. Utan fiskare i vattnet blir det inte mycket till fiske för någon.

Rätt många timmar arbete kring paragrafer och artiklar i bankkrislagstiftningen och arbetet med kompromisser som på en gång kan vinna ett brett stöd i parlamentet och samtidigt har en klar linje när det gäller att bankers ägare har det fulla ansvaret så länge banken fungerar men att de ska vara de som i första hand tar förluster när banker gått dåligt och riskerar att falla. Under nästa vecka kommer vi ha en första diskussion med företrädare för de olika partigrupperna kring de reviderade texter som jag hoppas ska kunna lägga grunden för kommande beslut och förhandlingar med rådet.

Under delegationsmötet med den svenska EPP-delegationen blev det bland annat frågan om den så kallade europeiska terminen, det vill säga uppföljningen av medlemsstaternas ekonomiska politik, där vår linje att vi gemensamt ska ställa krav på att gemensamma beslut uppfylls och respekteras men inte på politikens inriktning. Det är medlemsstaternas ansvar. Och i denna fråga kommer vi av allt att döma vinna när parlamentet förlorar och de som vill centralisera ekonomisk makt kommer att förlora.

På ett seminarium med Cisco fick jag möjlighet att utveckla några förslag kring hur Europa ska kunna utveckla ett ledarskap i Internet genom hög kapacitet och världsledande hastigheter. För mig är utvecklingen av den digitala agendan avgörande för hur vi ska lyckas reformera den inre marknaden och modernisera den europeiska ekonomin.

Något lite samtal blev det med företrädare för Slovenien som tyckte att mitt krav från gårdagens Balkankonferens på att bilaterala frågor mellan Slovenien och Kroatien ska lösas bilateralt och inte genom att man använder möjligheten till medlemskap i EU som utpressning. Och att det skulle kosta mycket i anseende inser slovenerna.

Blev under dagen också lite planering inför de kommande månaderna, bland annat vad gäller ett besök i Tiblisi i Georgien med möten med ny regering och gammal president. Georgien är ett land som tidigare varit ett ljus i en del av europeiskt grannskap som i övrigt har präglats av svåra utmaningar mot demokratin. Nu utmanas Georgien på samma sätt.