Under röda fanor

Under röda fanor ska det under första maj marscheras till stora musikkårer. I Havanna och Pyongyang liksom i Peking marscherar man på samma sätt som man gjorde i Moskva och i alla Östeuropas huvudstäder under tiden bakom järnridån. För halva Europa är den röda fanan en påminnelse och en symbolik Läs mer…

Fler självständiga skolor

Det är inte fristående skolors vinster som är problemet i den svenska skolan utan de skolor som inte ger elever de kunskaper de har rätt att begära. Oförmågan att betala tillräckliga löner är en del av det problemet. Och den oförmågan är ett mindre problem i de fristående skolor som Läs mer…

Camp Ashraf

Mot gränsen till Iran ligger i Irak Camp Ashraf. Där finns närmare 4000 iranska flyktingar och medlemmar i den iranska motståndsrörelsen. I samband med Irakkriget fick de skydd i enlighet med Genevekonventionen av de allierade styrkorna. Sedan en tid tillbaka står de under den irakiska regimens kontroll och det har Läs mer…

En klassiker

Ökade utgifter och ökade bidrag. Så ser tydligen Juholts reformpaket ut. Ökade utgifter med 10 miljarder, som inte ger tillväxt och inte handlar om att slå vakat om grundläggande trygghet är ett effektivt sätt att underminera offentliga finanser. Utgifter som läggs ovanpå varandra följs lätt av andra när reformviljan består Läs mer…

Verklighetens stilla kraft

En dag då solen och naturen blir som bäst. Långfredagen är inte den dag som präglas mest av politisk aktivitet men just därför syns verklighetens perspektiv desto tydligare. Europas skuldkris består och kommer kräva allt fler bestämda reformer, inte bara i budgetpoltiken utan också vad gäller tillväxtpolitikens förutsättningar. Och i Läs mer…

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark presenterar sin rapport om Global economic governance

Vid dagens sammanträde med Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutapolitik presenterade Gunnar Hökmark den första versionen av sin rapport om Global economic governance. Den tar sikte på att lägga fast Europaparlamentets syn på hur obalanser i den globala ekonomin bör hanteras, liksom hur det internationella monetära systemet och dess institutioner Läs mer…