Monthly Archives: April 2011

Under röda fanor

Under röda fanor ska det under första maj marscheras till stora musikkårer. I Havanna och Pyongyang liksom i Peking marscherar man på samma sätt som man gjorde i Moskva och i alla Östeuropas huvudstäder under tiden bakom järnridån. För halva … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , , , | 18 Comments

Fler självständiga skolor

Det är inte fristående skolors vinster som är problemet i den svenska skolan utan de skolor som inte ger elever de kunskaper de har rätt att begära. Oförmågan att betala tillräckliga löner är en del av det problemet. Och den … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Camp Ashraf

Mot gränsen till Iran ligger i Irak Camp Ashraf. Där finns närmare 4000 iranska flyktingar och medlemmar i den iranska motståndsrörelsen. I samband med Irakkriget fick de skydd i enlighet med Genevekonventionen av de allierade styrkorna. Sedan en tid tillbaka … Continue reading

Posted in Blogg | 5 Comments

En klassiker

Ökade utgifter och ökade bidrag. Så ser tydligen Juholts reformpaket ut. Ökade utgifter med 10 miljarder, som inte ger tillväxt och inte handlar om att slå vakat om grundläggande trygghet är ett effektivt sätt att underminera offentliga finanser. Utgifter som … Continue reading

Posted in Blogg | 2 Comments

Socialdemokratin, kyrkan och helheten

Mitt inlägg om gud i politiken och kyrkliga ledares försök att ge en andlig legitimitet åt sina världsliga personliga uppfattningar har mött en del upprörda känslor från dem som gillar att kyrkan ger stöd till den egna politiken. Vänsterpartisten Ali Esbati … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | 2 Comments

Om gud i politiken och politik i guds namn

I helgen genomfördes på kyrkligt initiativ det så kallade Påskuppropet mot sjukförsäkringsreglerna. Den Svenska kyrkan och Sveriges Kristna Råd som tagit initiativ till det som också kallas Påskupproret. Det är inte första gången som kyrkan i Sverige vill driva en … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , | 17 Comments

Verklighetens stilla kraft

En dag då solen och naturen blir som bäst. Långfredagen är inte den dag som präglas mest av politisk aktivitet men just därför syns verklighetens perspektiv desto tydligare. Europas skuldkris består och kommer kräva allt fler bestämda reformer, inte bara … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | Leave a comment

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark presenterar sin rapport om Global economic governance

Vid dagens sammanträde med Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutapolitik presenterade Gunnar Hökmark den första versionen av sin rapport om Global economic governance. Den tar sikte på att lägga fast Europaparlamentets syn på hur obalanser i den globala ekonomin bör … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | 1 Comment