Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark presenterar sin rapport om Global economic governance

Vid dagens sammanträde med Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutapolitik presenterade Gunnar Hökmark den första versionen av sin rapport om Global economic governance. Den tar sikte på att lägga fast Europaparlamentets syn på hur obalanser i den globala ekonomin bör hanteras, liksom hur det internationella monetära systemet och dess institutioner bör uppdateras för att möta dagens utmaningar.

– Veckans varning från Standard & Poor om att USA:s kreditvärdighet kan komma att sänkas, med all den betydelse det skulle få för världsekonomin, är ett tydlig exempel på varför vi behöver ett global ramverk för att hantera dessa frågor. Samtidigt är det viktigt att vara realistisk med vad vi kan uppnå.

Det sade Gunnar Hökmark (m), ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp EPP, när han idag föredrog de centrala dragen i sin rapport.

– Viktigt att ha som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen är den genomgripande förändring som världen sett de senaste 25 åren, då handel och öppna marknader gjort att antalet människor som lever i vad OECD kallar relativt välstånd har ökat från en till fyra miljarder.

Huvuddragen i Hökmarks rapport är vidare att större vikt måste läggas vid underliggande strukturella obalanser i många av världens ledande ekonomier. Att bara fokusera på under- och överskott i bytesbalansen, vilket ibland är fallet i den allmänna debatten, riskerar att leda oss fel. Övervakning av penningpolitiken och olika länders valutakursarrangemang är ytterligare aspekter.

– Och vad gäller de internationella institutionerna anser jag att vi bör koncentrera debatten och den globala samordningen till IMF och WTO. G20 har är ett viktigt diskussionsforum, men det representerar inte världen i sin helhet och saknar resurser och formella strukturer för att implementera och följa upp de beslut som fattas. IMF däremot har de resurser som krävs och bör därför vara navet i det framtida internationella monetära systemet, avslutar Gunnar Hökmark.

Processen framåt

Ledamöterna i Europaparlamentet kan nu skicka in ändringsförslag till rapporten fram till den 10 maj. Därefter kommer ett nytt möte i utskottet för ekonomi- och valutapolitik att diskutera dessa ändringsförslag den 14 juni.