Camp Ashraf

Mot gränsen till Iran ligger i Irak Camp Ashraf. Där finns närmare 4000 iranska flyktingar och medlemmar i den iranska motståndsrörelsen. I samband med Irakkriget fick de skydd i enlighet med Genevekonventionen av de allierade styrkorna. Sedan en tid tillbaka står de under den irakiska regimens kontroll och det har lett till ett antal incidenter av dödande och hot om att flytta eller avveckla lägret.

Detta är vad den iranska regimen vill. Den iranska motståndsrörelsen har bland annat spelat en avgörande roll för att avslöja de iranska kärnvapenplanerna och utvecklingen av iransk teknologi. Det är tack vare dem som världen fått kännedom om denna utveckling.

För några veckor sedan utsattes lägret för beskjutning av irakisk militär med mer än 30 personer dödade och 350 personer skadade, utan tillgång till sjukvård. Det är angeläget att EU och andra agerar för att kräva av den irakiska regimen att ge dessa människor det skydd de har rätt till.