Publicerat

Stärkt personlig integritet – motion rill riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Bakgrund 34 Gällande rätt 55 Offentlighetsprincipen 66 Registerlagstiftningen 76.1 Speciallagstiftning som tar över personuppgiftslagen (PUL) 76.2 Samkörning av register 76.3 SPAR 107…

Fria och oberoende media – motion till riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Media skall stå fria från staten 34 Nya media bidrar till ökad frihet 55 Pressfrihetens ideal skall prägla medias utveckling 66 Statens…

En frihetens författning – Partimotion

1 SammanfattningFör att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till…

Publicerat

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,

Publicerat

Stärkt personlig integritet – motion rill riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Bakgrund 34 Gällande rätt 55 Offentlighetsprincipen 66 Registerlagstiftningen 76.1 Speciallagstiftning som tar över personuppgiftslagen (PUL) 76.2 Samkörning av register 76.3 SPAR 107…

Fria och oberoende media – motion till riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Media skall stå fria från staten 34 Nya media bidrar till ökad frihet 55 Pressfrihetens ideal skall prägla medias utveckling 66 Statens…

En frihetens författning – Partimotion

1 SammanfattningFör att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till…

Facebook

Twitter

Böcker att ladda ned

The European Agenda

Den nya upplysningen

Sandkorn och sandstormar

En ny giv

For freedom since '52

Ett friare Europa –
Många steg som kräver mer,