Löfvens tio missade chanser i Europa

TIO MISSADE CHANSER FÖR SVERIGE – LÖFVENS TRACK RECORD I EUROPA 1. Nord Stream 2. Passivitet och tystnad i en för Sverige och EU strategiskt viktig fråga, med en passiv förhoppning om att andra skulle agera istället för att forma ett tydligt krav på ställningstagande. 2. Copyrightdirektivet. Passivitet och eftergivenhet. Läs mer…