Hoppa till innehåll

Hotet från Ryssland kommer att växa- Artikel SvD

  • av

Sverige och Europa har haft ett säkerhetspolitiskt systemfel i synen på Rysslands utveckling. Det har baserats på en överdriven tro på positiva budskap, förhoppningar, inte minst om en rysk rationalitet samt på en en negligering av den hotfulla retoriken, den offensiva upprustningen, den långvariga aggressionen mot grannarna och den brutala hanteringen av opposition. Det systemfelet måste nu undanröjas.

Den berömda devisen om att kriget är politikens fortsättning påminner om att politiken in sin tur kan vara ett medel med samma syften istället för kriget. Därför har Ryssland sedan Putins makttillträde utvecklat en energipolitik som bygger på en strategisk doktrin för att skapa ett ökat beroende till ryska energileveranser. Genom att ta kontroll över politik, media och näringsliv har Putin skapat förutsättningar för att bedriva ekonomisk, psykologisk och politisk påtryckningspolitik gentemot sina grannländer och mot Europa. Korruption, hot, rysk etnisk nationalism, stöd till politiska grupperingar i Central- och Östeuropa, med rötter i gamla tiders Moskvatrogna strukturer, är några av de medel som regimen Putin använder i sin politik mot omvärlden.

Det kalla krigets slut innebar för många att de enda hotbilder man kände till och kunde tolka inte längre fanns. Eftersom stora invasionsanfall inte längre var möjligt med den nedgång av sovjetisk militär förmåga som var dokumenterad trodde man inte det fanns något annat.

Det var fel då och vi vet idag att det är fel nu. Militär förmåga, och vilja att använda den, ger oavsett vad som var hotbilden förr en möjlighet till aggression och krigföring på de många olika nivåer som blivit möjliga efter det kalla krigets slut.

Systemfelet ser vi i två olika punkter.

För det första så accelererade Europa och Sverige nedrustning just när Putin kring 2003 påbörjade sin politiska och militära upprustning. För det andra när dagens försvarsdebatt handlar om att möta de hot som präglar dagens Ryssland. Det är inte tillräckligt. Det förtränger att Ryssland nu är under fortsatt utveckling mot ökad aggressivitet, nationalism, försvagad ekonomi som hotar regimen samt en allt större militär förmåga som kommer att prägla relationerna med omvärlden.

Upprustningen eskalerar. Hoten och provokationerna mot andra i luften samt över och under vattnen ökar. Morgondagens Ryssland kommer vara militärt starkare och hotfullare mot sin omvärld än dagens.

Vi ser redan nu hur många som accepterar påståendet att ett starkare försvar eller ett utvidgat Nato är en provokation mot Ryssland som ursäktar dess agerande. Vi måste inse att det är omvärldens fria vilja som är hotet mot Kreml. Något annat hot finns inte mot Ryssland. Det innebär att demokrati och öppenhet kommer att uppfattas som ett hot som Rysslands regim anser sig ha rätt att möta.

Vi måste inse att vi tillhör demokratierna i denna motsättning och att vi har ett ansvar för att göra dem så starka mot hot som möjligt. Det är därför vi bör gå med i Nato. Inte för något annat än för att göra vårt eget försvar starkare och våra grannländer säkrare.

Vi bör gå tillbaka till det som var meningen med insatsförsvaret. Inte att internationella insatser stod i motsats till försvaret av Sverige utan att vi skulle använda vårt försvar till vår egen säkerhet likaväl som till internationella insatser.

Vi behöver öka försvarsanslagen. Dels för att kunna använda den materiell och de förband vi faktiskt har. Dels för att kunna utveckla nya generationer av moderna vapensystem, som ger oss förmåga att närvara och bedriva underrättelser där vi behöver göra det. Den svenska marinen och flygvapnet blir i vår tid mer än en första front mot en invasion. De blir vår närvaro för att markera mot ett Ryssland som vill flytta fram sina linjer och hota.

Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken måste sikta på att möta de hot som Ryssland utvecklar om tio år, inte dagens Ryssland, samtidigt som vi nu kraftfullt måste öka anslagen för att nu kunna svara upp mot de hot som byggts upp sedan 2003. Det är en viktig insats för europeisk fred och ett säkert Europa.

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hotet-fran-ryssland-kommer-att-vaxa_4198651.svd