Monthly Archives: February 2013

Stora underskott hjälper ingen

Förmiddagen har för min del handlat om EU-budgeten. En stor del av diskussionen i denna fråga liksom i frågan om europeisk ekonomisk politik förs bland många som om Europa är inne i en åtstramning som måste brytas. Det är snarare … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

S i Europaparlamentet far med osanningar – artikel i SvD

Det bidde en tumme. Det är nog det bästa som kan sägas om beskedet från socialdemokraterna i Europaparlamentet om hur de kommer att rösta om den budgetöverenskommelse som slöts för tre veckor sedan (Brännpunkt 24/2). Efter att ha företrätt de … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , , | Leave a comment

Hökmark: Vi måste öppna upp 700 MHz bandet för mobilt bredband i hela EU

– Nu måste 700 MHz bandet öppnas upp för mobila bredbandstjänster i Sverige och hela Europeiska Unionen. Genom pan-europeiska licenser bygger vi en gemensam telekommarknad och säkrar ett globalt ledarskap där Europa kan bli hemvist för framtidens tjänster, innovationer och … Continue reading

Posted in Allmänt, Anförande, Startsida | Tagged , , , | 1 Comment

S och beslutsamheten

I Italien i dag är det osäkerheten om framtida regering och framförallt om framtida politik som står i fokus. En återkomst av populism under Berlusconi skulle bidra till ny oro på räntemarknader och när det gäller förtroendet för politisk ledning. … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Gaspriset och Ryssland

Under de två senaste åren har världens grundläggande förutsättningar för säkerhetspolitik och för det globala samhället förändrats. Utvecklingen av skiffergas och skifferolja rubbar den balans som präglats av att oljerika länder i Mellersta Östern och bland annat Ryssland har kunnat … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Hökmark: Den personliga integriteten måste värnas

Gunnar Hökmark har i veckan fått stöd för sina ändringsförslag till industriutskottets yttrande om skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EU:s nya dataskyddsförordning). Ändringsförslagen betonar att: Skyddet för … Continue reading

Posted in Allmänt, Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , | Leave a comment

Wireless Broadband: opening up of 700 MHz band good news for Europe’s mobile Internet users

“I am glad that the European Commission is now taking an important step to open up the 700 MHz band for wireless broadband. We now urgently need a political decision to ensure that the 700 MHz band is opened up … Continue reading

Posted in English, Pressmeddelande, Spectrum policy, Startsida | Leave a comment

Pressmeddelande: Räkna med normal omröstning om EU:s budget

– Det är bra att socialistgruppens ordförande i Europaparlamentet nu tar avstånd från en sluten omröstning om EU:s långtidsbudget, trots att hans företrädare och nuvarande talman agerat för det, säger Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen och … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , | 1 Comment