Stora underskott hjälper ingen

Förmiddagen har för min del handlat om EU-budgeten. En stor del av diskussionen i denna fråga liksom i frågan om europeisk ekonomisk politik förs bland många som om Europa är inne i en åtstramning som måste brytas. Det är snarare en konsolidering av offentliga finanser och skulder som måste fullföljas. Läs mer…

S och beslutsamheten

I Italien i dag är det osäkerheten om framtida regering och framförallt om framtida politik som står i fokus. En återkomst av populism under Berlusconi skulle bidra till ny oro på räntemarknader och när det gäller förtroendet för politisk ledning. I Cypern är läget att en kommunistisk ledning har lett Läs mer…

Gaspriset och Ryssland

Under de två senaste åren har världens grundläggande förutsättningar för säkerhetspolitik och för det globala samhället förändrats. Utvecklingen av skiffergas och skifferolja rubbar den balans som präglats av att oljerika länder i Mellersta Östern och bland annat Ryssland har kunnat ta ut mycket höga priser från den industrialiserade världen, och Läs mer…

Hökmark: Den personliga integriteten måste värnas

Gunnar Hökmark har i veckan fått stöd för sina ändringsförslag till industriutskottets yttrande om skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EU:s nya dataskyddsförordning). Ändringsförslagen betonar att: Skyddet för den enskildes integritet måste vara en utgångspunkt för hur personuppgifter Läs mer…

Pressmeddelande: Räkna med normal omröstning om EU:s budget

– Det är bra att socialistgruppens ordförande i Europaparlamentet nu tar avstånd från en sluten omröstning om EU:s långtidsbudget, trots att hans företrädare och nuvarande talman agerat för det, säger Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen och moderaternas delegationsledare i parlamentet. – Jag förutsätter därmed att mitt Läs mer…