Hoppa till innehåll

Hökmark: Den personliga integriteten måste värnas

  • av

Gunnar Hökmark har i veckan fått stöd för sina ändringsförslag till industriutskottets yttrande om skyddet för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EU:s nya dataskyddsförordning). Ändringsförslagen betonar att:

  • Skyddet för den enskildes integritet måste vara en utgångspunkt för hur personuppgifter i offentliga register hanteras.
  • De principer om fri tillgång till information som präglar medlemsstaterna genom deras konstitutionella traditioner ska inte urholkas samtidigt som yttrande och tryckfrihet såsom den kommer till uttryck i medlemsstaternas grundlagar ska värnas.
  • Förordning ska inte inverka på eller begränsa den tryck- och yttrandefrihet som stadgas i medlemsstaternas grundlagar och som kommer ur den tradition av yttrande- och pressfrihet som präglar fria och öppna samhällen. Ej heller ska medborgarnas rättighet och tillgång till offentliga myndigheters information påverkas eller inskränkas. Medlemsstaternas rätt och ansvar att värna den enskildes integritet vad gäller hanteringen av offentliga register genom särskild lagstiftning påverkas ej heller genom denna förordning.

Europaparlamentets ansvariga utskott för den nya dataskyddsförordningen, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, kommer att rösta senare i vår innan rapporten förväntas antas i plenum under andra delen av 2013.