Hoppa till innehåll

Hökmark: Vi måste öppna upp 700 MHz bandet för mobilt bredband i hela EU

  • av
– Nu måste 700 MHz bandet öppnas upp för mobila bredbandstjänster i Sverige och hela Europeiska Unionen. Genom pan-europeiska licenser bygger vi en gemensam telekommarknad och säkrar ett globalt ledarskap där Europa kan bli hemvist för framtidens tjänster, innovationer och tillväxt. 

Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, i dag när han talade om framtidens mobila internet vid the World Mobile Congress i Barcelona. 

– Den exceptionella ökningen av trådlöst internet kommer snart leda till kapacitetsbrist i våra mobilnät. Istället för att vänta och se måste vi redan nu besluta om ytterligare spektrumallokeringar för mobilt bredband. Genom att öppna upp 700 MHz bandet för mobilt bredband i hela EU bygger vi kapacitet som är helt avgörande för framtidens tillväxtgenererande digitala samhälle, säger Gunnar Hökmark.

– Europa behöver en ”big-bang” approach där tre till fyra licenser inom 700 MHz bandet fördelas via auktion. Därmed försvinner behovet av roaming och ekonomiska skalfördelar bidrar till att vi får en verklig europeisk telekommarknad, säger Gunnar Hökmark. 

– 700 bandet är redan idag tillgängligt för mobilt bredband i stora delar av världen. Vi har inte råd att göra ingenting utan vi måste agera nu. Annars riskerar morgondagens tjänster och tillväxt att komma ifrån Asien, USA och Latinamerika istället för Europa, säger Gunnar Hökmark.

– När traditionella distributionsplattformar övergår till digital distribution är det angeläget att vi inleder en diskussion om hur hela UHF bandet från 300 MHz och uppåt i framtiden ska användas, avslutar Gunnar Hökmark.