Hoppa till innehåll

S i Europaparlamentet far med osanningar – artikel i SvD

  • av

Det bidde en tumme. Det är nog det bästa som kan sägas om beskedet från socialdemokraterna i Europaparlamentet om hur de kommer att rösta om den budgetöverenskommelse som slöts för tre veckor sedan (Brännpunkt 24/2). Efter att ha företrätt de flesta uppfattningar har samtliga sex nu beslutat sig för att vänta med sitt beslut. Det är beslutsamhet som heter duga.

Socialdemokraterna har lyckats med att på en gång gå i täten och rösta för en kraftig ökning och kritisera den svenska regeringen för snålhet, samtidigt som de avstått i frågan om en ökning och i riksdagen stött den svenska linjen om en begränsad EU-budget. Efter att ha drivit alla dessa uppfattningar enades de efter budgetöverenskommelsen om två andra uppfattningar: dels att den minskade svenska avgiften egentligen inte blev lägre och att den blev lägre av fel skäl.

Minskningen av medlemsavgiften som Sverige uppnådde ska ses mot att det budgetförslag som deras budgetpolitiske talesman Göran Färm stred för hade inneburit en ökning med 10 miljarder svenska kronor. Det hade varit den enskilt största ökningen av någon utgiftspost i den svenska budgeten. Nu säger de följande:

• ”Vi hoppas att regeringarna och parlamentet har samma ambition.” Nej, så är det inte. Parlamentets majoritet, och inom båda våra partigrupper, har varit och är för en kraftig ökning av budgeten. Det är därför det är av intresse hur vi svenskar röstar.

• ”Vi har agerat för en restriktiv EU-budget.” Detta är direkt osant. Deras budgetpolitiske företrädare Göran Färm har drivit på för en kraftig ökning och de övriga avstod istället för att rösta nej till denna ökning på drygt 5 procent.

• ”Vi hade gärna sett ett bättre utfall av regeringens förhandlingar om den svenska rabatten på medlemsavgiften – nu försämras det svenska nettot”. Hur stort Sveriges netto blir vet vi inte, bland annat på grund av att forskningsanslagen ökar kraftigt, men i grunden är detta en funktion av att Sverige är en av Europas kraftigaste ekonomier. Men vår medlemsavgift blir likväl mindre tack vare en begränsning av budgeten.

• ”Hittills har det gått åt fel håll. Bantningarna på forskning, innovation och infrastruktur är drastiska medan neddragningarna på direktstöden till jordbruket är blygsamma.” Detta är inte rätt. Anslagen för forskning ökar till exempel med 40 procent samtidigt som både jordbruk och regionalpolitik minskar. Både ökningar och minskningar borde vara större men då nås ingen enighet mellan medlemsländerna.

Därför är frågan relevant och viktig: Är socialdemokraterna i Europaparlamentet beredda att fälla den budget som vi nu har fått på plats? De är fortfarande skyldiga svaret på den frågan. Det bör inte hemlighållas vare sig under omröstningen eller dessförinnan. Vi moderater kommer att verka för att vi får ett ja istället för en budgetkris.

GUNNAR HÖKMARK (M)

delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet och viceordförande i EPP, Europaparlamentets största partigrupp

Publicerad på SvD Brännpunkt den 25 februari 2013.