Hoppa till innehåll

Stora underskott hjälper ingen

Förmiddagen har för min del handlat om EU-budgeten. En stor del av diskussionen i denna fråga liksom i frågan om europeisk ekonomisk politik förs bland många som om Europa är inne i en åtstramning som måste brytas. Det är snarare en konsolidering av offentliga finanser och skulder som måste fullföljas.

De allra flesta medlemsstater i EU präglas i dag av stora underskott. Och de underskotten är tyvärr inte ett uttryck för åtstramning utan för överkonsumtion. Hade våra problem varit sådana att de skulle kunnat lösas med underskott och stora utgifter hade vi inte haft några problem. Underskott och för stora utgifter finns det tyvärr gott om.

Och därför är det fel att tro att lösningen på Europas problem handlar om att frigöra mer pengar för offentliga utgifter. Det är tyvärr en inställning som svenska socialdemokrater bär med sig och som också leder till krav på att EU-utgifterna borde vara högre. Utan en ökad konkurrenskraft blir det ingen tillväxt, och utan konsolidering blir det ingen konkurrenskraft. Och EU-budgeten ska fokusera på det som höjer vår gemensamma konkurrenskraft. Inte på utgifter som leder till högre offentliga utgifter i hela EU.