Underskott är ingen lösning – artikel i KvP

Den europeiska krisdebatten präglas av två missuppfattningar: dels att krisen är skapad av för mycket marknad och budgetanpassning, dels att det går att rätta mun efter matsäck utan att det märks. Det är inte för mycket marknadsekonomi i Grekland, Italien och Spanien utan för mycket statlig styrning, regleringar, tillståndsgivning, monopol Läs mer…

Från Dublin

På väg från Dublin efter möten och diskussioner med det kommande irländska ordförandeskapet. Den irländska regeringen tar över ordförandeskapet i EU under en tid då risken för fragmentering och nya motsättningar ökar. Den mest uppenbara uppgiften är att föra långtidsbudgeten i hamn. Irlands starka prioritering av den nuvarande jordbrukspolitiken kan Läs mer…

Hökmark: Att EU:s strukturfonder nu riktas mer mot forskning är ett steg framåt

– Enkla regler för deltagande och vetenskaplig spetskompetens bör vara de viktigaste prioriteringarna i EU:s nya forskningsprogram och jag är glad att jag nu fått Industriutskottets stöd för denna linje. Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter att Europaparlamentets Industriutskott antagit EU:s nya ramprogram för Läs mer…

Speech at ECTA annual conference

Madame Commissioner, Minister, dear friends of competition, More growth comes from the Internet economy The outlook for Europe and the European economy is often painted in gloomy pictures. Indeed, there is much evidence to support this forecast. We are confronted with huge debt burdens and many of our economies are Läs mer…

Budget, telekom och Irland

Den blivande veckan får fokus på EU-budgeten och telekommarknadens utveckling. På måndag bland annat anförande i anslutning till Ericssons presentation av prognoser om den framtida utvecklingen av mobil datatrafik . På tisdag ett anförande på ECTA:s årliga telekomkonferens. Det är de nya uppstickande telekombolagens mötesforum. Där kommer jag att framhålla Läs mer…