Hoppa till innehåll

Hökmark: Att EU:s strukturfonder nu riktas mer mot forskning är ett steg framåt

  • av

– Enkla regler för deltagande och vetenskaplig spetskompetens bör vara de viktigaste prioriteringarna i EU:s nya forskningsprogram och jag är glad att jag nu fått Industriutskottets stöd för denna linje.

Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter att Europaparlamentets Industriutskott antagit EU:s nya ramprogram för forskning och innovation.

– Enklare regler för deltagande i EU:s forskningsprogram innebär att europeiska forskare kan fokusera på kunskapsproduktion istället för administration. Tillsammans med ökade satsningar på spjutspetsforskning, inom till exempel det Europeiska forskningsrådet, är detta en viktig åtgärd för att främja ekonomisk tillväxt, göra Europa konkurrenskraftigare och snabba på övergången till ett kunskapsbaserat samhälle, understryker Gunnar Hökmark.

– I dagens omröstning stödde utskottet även mitt krav på att stärka rörligheten bland forskarna genom att bl.a. inrätta en forskningscheck som skapar möjligheter för forskare att ta med sig EU-medel till en institution i ett annat EU land. Detta bidrar till framstående forskningscentra, självständiga universitet och ökad rörlighet för forskare .

– Det är också bra att Industriutskottet ställt sig bakom kravet att EU:s strukturfonder ska kunna användas till att stödja forskning och innovation. Istället för att enbart cementera föråldrade strukturer skapas nu möjligheter för EU:s strukturfonder att finansiera forskningsprojekt som uppfyller kravet på vetenskaplig excellence.

– Jag kommer att fortsätta driva på för en kraftig ökning av EU:s forskningsbudget. Det är nu upp till EU:s medlemsstater att i de pågående budgetförhandlingarna säkerställa att Europa får en modern budget för framtiden som prioriterar kunskap och forskning framför jordbruk, avslutar Gunnar Hökmark.