Hoppa till innehåll

Budget, telekom och Irland

Den blivande veckan får fokus på EU-budgeten och telekommarknadens utveckling. På måndag bland annat anförande i anslutning till Ericssons presentation av prognoser om den framtida utvecklingen av mobil datatrafik .

På tisdag ett anförande på ECTA:s årliga telekomkonferens. Det är de nya uppstickande telekombolagens mötesforum. Där kommer jag att framhålla vikten av att vi nu fortsätter att avdela mer frekvensutrymme för den snabbt växande datatrafiken samtidigt som vi sätter målen för den digitala agendan högre än vad kommissionen tidigare har fått parlamentets stöd för. Här finns en av de viktigaste tillväxtförutsättningarna för europeiskt näringsliv och europesk telekomsektor.

På tisdagen också överläggning med budgetkommissionären Lewandowski kring hur den fortsatta budgetprocessen kan se ut. En ordförandekonferens kring de budgetförhandlingar som bröt samman. En genomgång kring det fortsatta arbetet med den inre marknaden med EPP-partiets ledning. Och förberedelser inför omröstningen av det forskningspolitiska programmet. Och så får jag anledning att djupdyka i paragraferna i den nya kapitaltäckningslagstiftningen och relationen till frågor som berör den parallella lagstiftningen om bankkrishantering som jag ansvarar för.

På onsdagen ett tidigt möte med chefen för amerikanska Federal Deposit Insurance Corporation, som handlägger utfasning och avveckling av banker. Därefter i väg till Dublin och möten med det kommande irländska ordförandeskapet. Efter hemkomst Stockholm och diverse möten här anförande om EU inför framtiden på kvällen.

Fredagen försäkringsfrågor och vår gemensamma EU-grupp.

Efter sammanbrottet i budgetförhandlingarna i Europeiska rådet i slutet av förra veckan är den viktigaste frågan nu att sätta en agenda för hur budgetförnyelsen måste se ut för att kunna göra både de som vill hålla igen budgeten och de som vill prioritera dess utgifter lika nöjda.