Hoppa till innehåll

Från Dublin

På väg från Dublin efter möten och diskussioner med det kommande irländska ordförandeskapet. Den irländska regeringen tar över ordförandeskapet i EU under en tid då risken för fragmentering och nya motsättningar ökar.

Den mest uppenbara uppgiften är att föra långtidsbudgeten i hamn. Irlands starka prioritering av den nuvarande jordbrukspolitiken kan i den delen vara en fördel mot andra länder som sätter denna högst på agendan när det gäller att öka stödet för forskning och utveckling. Det återstår att se hur det blir med det men det var tydligt att man såg behovet av en budget som i dessa delar prioriterar framtida konkurrenskraft.

Och ett tema som jag fick anledning att på nytt föra fram är vikten av att nu när risken för fragmentering ökar se till att hålla samman hela unionen. Tyvärr verkar kommissionen ha en övertro på institutionella lösningar för framtiden som nu snarare leder till motsättningar och uppdelning än samling kring de reformer som behöver göras idag. I går presenterade man så förslag på nya euroepiska stödfonder och myndigheter som bygger på tron att problemen för Europa snarare handlar om hur vi finansierar våra underskott än får tillväxt och utveckling. Där får det irländska ordförandeskapet en viktig uppgift att sätta dagens utmaningar främst.