Hoppa till innehåll

Skillnaden mellan demokratin och diktaturen

Noterar hur Peter Kadhammar i Aftonbladet jämför och likställer Hamasledda Gaza med Israel när han funderar på varför man inte skriver om ”Problemet Israel” på samma sätt som när han tycker att man skriver om ”Problemet Gaza”.

Tanken på att det finns en avgörande skillnad mellan en demokrati och rättsstat jämfört med ett styre under sharia och rättslöshet utan demokrati slår honom inte. På det viset kan man fråga sig varför man talar om demokratiska länder som likvärdiga problem med problemet Iran . Eller varför man inte helt enkelt inte likställer demokratier med totalitära styrelseformer.  Om man nu inte ser skillnaden.

Ett problem med Gaza är det totalitära styret. Ett annat problem är att Hamas inte bara tillåter sina egna grupper att utöva militär aggression mot Israel utan också håller det fritt för Islamiska Jihad att skjuta raketer, förutom att man har på sitt program att utplåna Israel. Normalt brukar man tycka det är ett problem att ledningen för ett land eller ett självständigt styre vill kriga och utplåna andra människor, ett problem som är större än de länder som försvarar sig mot militära angrepp.

Och normalt brukar man inte tycka att en demokrati är ett problem likvärdigt med ett styre som inte respekterar mänskliga fri- och rättigheter och demokrati. Demokratier kan självfallet driva en politik som vi kan finna vara problematisk eller fel men vi dömer inte ut demokratier som sådana som problem. Terrorstämplade grupper som utnyttjar civilbefolkning som skydd för att kunna skjuta raketer är något mer av ett problem.

Kadhammar kan liksom jag ha uppfattningar om israelisk politik, vi kan tycka lika och olika, men vi tar en rätt stor risk om vi glömmer bort skillnaden mellan det som är demokratiskt och det som är dess motsats. Ser man inte den skillnaden och vad den betyder så har man ett problem med sin demokratisyn.

Eller så tror man på fullt allvar att den israeliska regeringen har som politiskt program att utplåna Gaza, att döda dess invånare för att de är palestinier och att man vill tvinga fram en människosyn som inte tillåter respekt för andra människor. Då har man också ett problem.

Då har man nämligen glömt bort att det är Israel som har lämnat Gaza och att det är i Israel som människor får vara som de är och får rösta på olika partier oavsett tro, kön, politisk uppfattning eller ursprung. Så ser skillnaden mellan demokrati och diktatur ut. Den skillnaden gäller även gentemot Syrien eller Iran, för att bara nämna två exempel. Dom utgör problem. Ser man inte det har man problem.