Hotet mot välfärden

En dag i Stockholm kring finansmarknadsfrågor. Men det som nu och under kommande veckor står i den absoluta förgrunden för EU och som hot mot de finansiella marknaderna är de stora offentliga underskotten och förmågan att visa att de kan hanteras. Där är inte alla lika övertygande. När Europas ekonomier Läs mer…

En viktig seger

I Europaparlamentet förlorade socialisterna i dag i en viktig seger för oss moderater. I en rapport som ska ligga till grund för den kommande återhämtningspolitiken för stabila offentliga finanser ställde de sig bakom en politik de drev för ett år sedan, och som byggde på ökade offentliga underskott, och som Läs mer…

Gunnar Hökmark fick idag stöd för en tydlig politik för stabila offentliga finanser

Idag har Europaparlamentet röstat om en rapport om offentliga finanser där Gunnar Hökmark som företrädare för EPP-gruppen fick igenom en tydlig politik för stabila offentliga finanser.  Det finns ingen väg ut ur krisen utan tillväxt och tillväxtreformer men det finns ingen tillväxt utan att vi återupprättar förtroendet för de offentliga finanserna, sa Gunnar Hökmark Läs mer…

Socialists’ wait-and-see policies main threat to Euro and European welfare

”The Socialists are becoming the main threat to European welfare and prosperity. In a time when huge budget deficits have caused a unique crisis risking the stability of the Euro and the recovery of our economies, the Socialists defend policies that get Europe deeper into the trap of increased debt burdens”, stated EPP Group Vice-Chairman Gunnar Hökmark MEP, Spokesman on the sustainability of public finances, in the debate on the parliamentary report.

(mer…)