Hoppa till innehåll

En viktig seger

I Europaparlamentet förlorade socialisterna i dag i en viktig seger för oss moderater. I en rapport som ska ligga till grund för den kommande återhämtningspolitiken för stabila offentliga finanser ställde de sig bakom en politik de drev för ett år sedan, och som byggde på ökade offentliga underskott, och som nu innebar att man ska vänta med åtgärder mot de stora underskott som sedan dess har vuxit fram, framförallt i länder som Spanien, Portugal och Storbritannien för att inte tala om Grekland.

Jag hade som företrädare för EPP Gruppen etablerat en allians med den liberala gruppen som i all enkelhet byggde på respekt för stabilitetspaktens regler om ordning och reda, begränsade budgetunderskott och konkreta åtgärder redan nu för att återgå till offentliga finanser i balans. I skenet av den kris som de akuta problemen i Grekland, Spanien, Portugal och Storbritannien har fört in Europa i borde det inte vara särskilt kontroversiellt.

Det finns ingen möjlighet att lösa dessa länders akuta problem eller Europas problem utan tillväxt men det blir ingen tillväxt utan att det finns förtroende återupprättat för de offentliga finanserna. Det borde ha varit uppenbart för var och en som sett utvecklingen i södra Europa. Likväl ville de europeiska socialdemokraterna fullfölja den politik som har lett länder in i akuta betalningskriser. Det är ofattbart och en ansvarslöshet som går bortom omdömeslöshet och dålig politik.

Samtidigt som regeringar kämpar för att återvinna kontrollen över sina finanser agiterar socialdemokraterna för att man inte ska göra något. Det finns inget större hot mot välfärd, tillväxt och jobb än en sådan politik. Det ser vi i dessa länder. Det är ofattbart att de svenska socialdemokraterna trots detta kämpar för att fortsätta som om de inget har sett och inget har förstått. Det var väl att vi vann och att de förlorade.