Hoppa till innehåll

Forskning och finansmarknader

Sitter just nu på presentationen av Atomium Cultures presentation av hur det europeiska forskningssamhället kan utvecklas, under ledning av förre franske presidenten Valery Giscard d´Estaing. Mitt inlägg kommer handla om hur vi öppnar upp för konkurrens och samarbete över gränserna med självständiga universitet och forskare som fritt kan röra sig med forskningsbidrag över gränserna. Så kan vi få en tillväxt i kunskap och excellens och göra europeiska universitet till globala kunskapscentra.

Noterar i SvD att det finns olika uppfattningar om lagstiftningen kring alternativa investeringsfonder.

Europeisk protektionism på finansmarknaderna kommer, som Olle Schmidt påpekar påverka pensioner och investeringar i Europa. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå kommissionens ursprungliga förslag om så kallade alternativa investeringsfonder som både ger protektionism men också krav som motverkar investeringar i nya företag. Det är ett förslag som står i direkt motsats till de krav som en återvunnen europeisk konkurrenskraft ställer.

Genom att blanda samman riskkapital med hedgefonder, råvarufonder och andra alternativa investeringar har man mer reglerat än bidragit till stabilitet. Det ursprungliga förslaget hade dessutom lett till att flertalet svenska industrikoncerner hade fallit under lagstiftningens regleringar för värdepappersföretag, vilket hade motverkat deras förutsättningar att utvecklas industriellt.

Nu har mycket av detta blivit bättre i parlamentets behandling. Jag är glad att jag fått igenom krav som motverkar protektionismen och som säkrare att svenska industrikoncerner inte faller under denna lagstiftning. Därför röstade jag för dessa framsteg. Men det räcker inte. Jag anser inte som Olle Schmidt att processen är slut.

Tvärtom vill jag medverka till att röja undan den protektionism som fortfarande präglar både parlamentets och rådets förslag. Jag vill också se till att innan parlamentet fattar sitt beslut att riskkapitalföretagande undantas från att betraktas som systemrisker. Det är det inte.

Det är värt att notera att Olle Ludvigsson är nöjd med ett förslag som fortfarande är protektionistiskt och där mycket återstår att göra för att underlätta riskkapitalföretagande i Sverige och i Europa. Det hotar både investeringar, tillväxt och pensioner om det inte blir bättre. Det tänker jag verka för. Olle Ludvigsson får väl sitta nöjd i sin hörna medan jag, förhoppningsvis tillsammans med Olle Schmidt, jobbar vidare för tillväxten och pensionerna.

Gunnar Hökmark