En dag

En dag som präglats av sammanträden och möten. Tiden är bland annat kommen för de mer konkreta stegen i valplaneringen inför den 7 juni liksom inför vad som ska hända sedan. Den gångna veckans händelser har visat att frågan om jobben och den ekonomiska krisen kommer stå i förgrunden. Samtidigt Läs mer…

En bättre EU-budget

En dag som kretsat kring slutdiskussioner kring det tillfälliga klimatutskottets rapport till parlamentet Den har drag av att vara jästen efter degen efter dem avgörande besluten kring klimatpolitiken togs i december förra året, på basis av beslut i industri- och miljöutskotten. Under eftermiddagen en första djupdykning i gruppen kring halvtidsöversynen Läs mer…

European Economic Recovery Plan

The proposed actions have been negotiated and put forward together with the ALDE-group and will initially be discussed in next weeks Economic Committee meetings in Strasbourg. The first and main priority in fighting the economic crisis is to get the financial and credit markets to function again, making it possible Läs mer…