Monthly Archives: January 2009

En dag

En dag som präglats av sammanträden och möten. Tiden är bland annat kommen för de mer konkreta stegen i valplaneringen inför den 7 juni liksom inför vad som ska hända sedan. Den gångna veckans händelser har visat att frågan om … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Försvarsförmågan måste möta många utmaningar

[BILD1]En dag som för min del kommer att präglas av samtal kring försvarsfrågor, en Europavals- upptakt i Spånga och senare diskussioner om den moderata agendan inför nästa mandatperiod i Europaparlamentet. Under morgondagen lämnar Försvarsmakten sitt underlag till inriktningen av det … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

World Economic Forum- nya globala förutsättningar

Med den nya amerikanska administrationen kommer utrymmet för Europa att spela en större internationell roll att öka. Det är bra för Europa men också viktigt för att kunna hävda europeiska värden. Men det kommer inte av sig själv. Det finns … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Globala ekonomin kräver åtgärder

I princip stannar världsekonomin upp under 2009. Internationella valutafondens Economic Outlook .

Posted in Blogg | Leave a comment

En bättre EU-budget

En dag som kretsat kring slutdiskussioner kring det tillfälliga klimatutskottets rapport till parlamentet Den har drag av att vara jästen efter degen efter dem avgörande besluten kring klimatpolitiken togs i december förra året, på basis av beslut i industri- och … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

European Economic Recovery Plan

The proposed actions have been negotiated and put forward together with the ALDE-group and will initially be discussed in next weeks Economic Committee meetings in Strasbourg. The first and main priority in fighting the economic crisis is to get the … Continue reading

Posted in English, Tillvaxt | Leave a comment

En återhämtningspolitik som ger konkurrenskraft

Så blev det nu i kväll, som planerat, en gemensam linje mellan de två stora icke-socialistiska gruppena när det gäller parlamentets arbete med den ekonomiska återhämtningsplanen. Det innebär att fokus kommer att ligga på åtgärder för att få kreditmarknader att … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Efter bilindustrins kris kommer nu stålindustrin

Måndagen blev en svart dag för de amerikanska och europeiska arbetsmarknaderna. I USA förlorade 40 000 jobbet, i Storbritannien drygt 5000 och motsvarande, men än så länge i mindre storlekstal. Efter bilindustrins kris kommer nu stålindustrin, runt om i Europa. … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment