Hoppa till innehåll

Efter bilindustrins kris kommer nu stålindustrin

Måndagen blev en svart dag för de amerikanska och europeiska arbetsmarknaderna. I USA förlorade 40 000 jobbet, i Storbritannien drygt 5000 och motsvarande, men än så länge i mindre storlekstal. Efter bilindustrins kris kommer nu stålindustrin, runt om i Europa.

Till skillnad från bilindustrins kris handlar stålindustrins inte om överkapacitet, och i grunden inte om bristande efterfrågan i någon strukturell bemärkelse. Det som nu plågar den europeiska ekonomin mer än något annat är kreditmarknadens problem som beror på bristande förtroende och kapitalsträckningsregler som inte är anpassade till skillnaderna mellan högkonjunktur och lågkonjunktur.

I den ekonomiska återhämtningsplan vi nu diskuterar kommer jag att sätta dessa problem först, med bland annat krav på entydlig bankgaranti i samtliga medlemsstater.