Hoppa till innehåll

En återhämtningspolitik som ger konkurrenskraft

Så blev det nu i kväll, som planerat, en gemensam linje mellan de två stora icke-socialistiska gruppena när det gäller parlamentets arbete med den ekonomiska återhämtningsplanen.

Det innebär att fokus kommer att ligga på åtgärder för att få kreditmarknader att fungera snarare än att reglera dem mer, att nu så överhuvudtaget snabbt som möjligt få internbankutlåningen att få säkerhet och förtroende för att den vägen säkra att kreditgivning till företag och hushåll inte hindras på grund av bankernas kreditförmåga, investeringar för en bättre infrastruktur och insatser för lägre lönekostnader inom ramen för stimulanser som ska vara under statsfinansiell kontroll.

Det innebär nej till socialistiska förslag om en europeisk sysselsättningspolitik, statsstöd för att hålla gamla företag under armarna och en mer reglerad finansmarknad. Finansmarknaden ska kunna utvecklas dynamiskt men övervakas bättre.

Nu bär det för min del av för möte med EPP-ledamöterna i parlamentets kvinnoutskott, senare ett anförande inför de europeiska telefonoperatörernas årliga tillställning samt senare middag och samtal med några av våra kommissionärer, om den ekonomiska krisen, liksom energisäkerhet och utvidgning.