Hoppa till innehåll

En bättre EU-budget

En dag som kretsat kring slutdiskussioner kring det tillfälliga klimatutskottets rapport till parlamentet

Den har drag av att vara jästen efter degen efter dem avgörande besluten kring klimatpolitiken togs i december förra året, på basis av beslut i industri- och miljöutskotten.

Under eftermiddagen en första djupdykning i gruppen kring halvtidsöversynen av EU-budgeten. Jag pekade på hur avgörande viktigt det är att efter krisen, och den kommer vara över när den nya budgeten träder i kraft 2013, Europa kan vara ledande i kunskapssamhället genom kraftigt ökade satsningar på forskning och utveckling. Budgeten måste drivas i den riktningen, bort från tunga jordbruksbidrag, mot forskning och ökad konkurrenskraft. Och arbetet med att förändra budgetens innehåll börjar nu.